Paieška

Vatican News
Kardinolas George Pell prie teisimo salės Kardinolas George Pell prie teisimo salės  (AFP or licensors)

Australijoje nuteistas kardinolas George Pell

Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefekto ir Sidnėjaus arkivyskupo emerito kardinolo George’o Pello nuteisimas pribloškė daugelį. Šventasis Sostas, palaikydamas Australijos vyskupų konferencijos pareikštą nusistatymą, jog visi turi būti lygūs prieš įstatymą, lauks apeliacinės bylos išvadų. Kardinolas Pell sakosi esąs nekaltas ir turi teisę gintis iki galutinio nuosprendžio.

Australijos teismas pripažino kardinolą George'ą Pellą kaltu dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Nuosprendžio, paskelbto gruodžio 11 dieną, paviešinimas buvo teismo laikinai įšaldytas dėl dar vienos kardinolui iškeltos bylos, kurios, kaip paaiškėjo antradienį, prokuratūra nutarė nenagrinėti, tokiu būdu pašalindama kliūtis paskelbti gruodžio 11 nuosprendį.

77 metų kardinolo George’o Pello, Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefekto, Sidnėjaus arkivyskupo emerito ir buvusio Melburno arkivyskupo nuteisimas pribloškė daugelį Australijoje ir visame pasaulyje, visų pirma Australijos katalikų vyskupų konferenciją, kuri pareiškė, jog gerbia Australijos teisinę sistemą, būdama įsitikinusi, jog visi turi būti lygūs prieš įstatymą.

Šventojo Sosto Spaudos salės l.e.p. direktorius Alessandro Gisotti antradienį perskaitytame pareiškime žinią apie kardinolo Pell nuteisimą pavadino skaudžia, patikino, kad Šventasis Sostas, palaikydamas Australijos vyskupų konferencijos pareikštą nusistatymą, lauks apeliacinės bylos išvadų. Buvo taip pat priminta, kad kardinolas George Pell sakosi esąs nekaltas ir turi teisę gintis iki galutinio nuosprendžio.

Šventojo Sosto spaudos salės l.e.p, direktorius pakartojo Australijos vyskupų pareiškime išsakytą artumą visiems nuo dvasininkų išnaudojimo nukentėjusiems asmenims: „Mes už juos meldžiamės ir kartojame įsipareigojimą daryti viską, kad Bažnyčioje visi būtų saugūs, ypač nepilnamečiai ir pažeidžiami asmenys“. 

Į Australiją stoti prieš teismą sugrįžusiam kardinolui George’ui Pellui vietinis ordinaras paskyrė kardomąsias priemones, kurias patvirtino popiežius Pranciškus, pasakė Šventojo Sosto spaudos salės l.e.p. direktorius. Jis patikslino, kad kol bus paskelbtas galutinis nuosprendis, kardinolui Pellui uždrausta viešai vykdyti dvasininko tarnystę, kaip ir palaikyti bet kokios rūšies kontaktus su nepilnamečiais.

Už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteistas kardinolas George Pell yra viena svarbiausių Katalikų Bažnyčios Australijoje figūrų. Įšventintas kunigu Romoje 1966 metais, jis greitai iškilo į Bažnyčios hierarchiją, 1987 metais tapdamas Melburno vyskupu augziliaru ir 1996 metais arkivyskupu. 2001 metais jis buvo paskirtas Sidnėjaus arkivyskupu ir Australijos primu. Tuo pat metu jis ėjo įvairias pareigas Romos kurijoje  – buvo Taikos ir Teisingumo tarybos patarėjas ir vėliau narys, Tikėjimo mokymo kongregacijos narys, Šeimos tarybos patarėjas ir vėliau narys, Vyskupų kongregacijos narys. 2003 m. buvo paskirtas kardinolu.

Kardinolas Pell 2008 metais Sidnėjuje surengė dvidešimt trečiąsias Pasaulio jaunimo dienas ir 2012 metais buvo vienas iš Sinodo tėvų tryliktojoje eilinėje Vyskupų sinodo asamblėjoje, skirtoje naujajam evangelizavimui.

Kardinolas George Pell nuo 2013 iki praėjusių metų spalio mėnesio buvo vienas iš Popiežiaus kardinolų patarėjų tarybos narių, aktyviai dalyvavęs vykdant Romos kurijos reformą ir padedant Šventajam Tėvui valdyti visuotinę Bažnyčią. Kardinolas Pell nuo 2014 metų eina Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefekto pareigas, tačiau 2017 metais gavęs popiežiaus leidimą paliko Vatikane einamas pareigas, kad galėtų sugrįžti į Australiją ir gintis nuo jam pateiktų kaltinimų.

2018 metais Australijos teismui kardinolą apkaltinus seksualiniu išnaudojimu praeityje ir jam pateikus dešimt kaltinimų, liečiančių skirtingus laikotarpius ir daugiau asmenų, kardinolas George Pell oficialiai pareiškė esąs nekaltas.

Melburno teismas Australijoje iškėlė kardinolui Pellui dvi bylas, vienoje jis pripažintas kaltu dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius – kardinolo gynėjai praėjusią savaitę apskundė šį gruodžio 11 nuosprendį, o kita byla, Australijos prokuratūros antradienį paskelbtu spendimu, buvo nutraukta. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 26, 14:16