Paieška

Vatican News
ISRAEL-PALESTINIAN-JERUSALEM-RELIGION-CHRISTIANITY

Šventosios Žemės katalikų vadovai ragina atšaukti įstatymą

Įstatymas apie „Valstybę-Tautą“, kurį Izraelio parlamentas priėmė šių metų liepos 19 d., apibrėžiantis Izraelį kaip žydų „Valstybę-Tautą“ turi būti atšauktas. Jis prieštarauja humanistiniams ir demokratiniams kanonams, kuriuos galima rasti tuose pačiuose Izraelio įstatymuose bei tarptautiniuose įstatymuose ir konvencijose, kurias pasirašė Izraelis.

To vieningai prašo Šventosios Žemės katalikų vyskupai deklaracijoje, kurią, tarp kitų, pasirašo Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštalinis administratorius arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa OFM ir Šventosios Žemės kustodas Francesco Patton OFM.

Katalikų bendruomenių atstovai pastebi, kad naujasis įstatymas įveda diskriminuojančius elementus tarp Izraelio gyventojų, nes numato ypatingą rūpestį užtikrinant „gerovę ir saugumą“ Izraelio valstybės piliečiams žydams.

„Mūsų tikintieji, krikščionys ir jų draugai musulmonai, drūzai ir bahajai, visi arabai“, – rašoma deklaracijoje, – „yra šios šalies piliečiai ne mažiau nei jų broliai ir seserys žydai“. Katalikų vyskupai pripažįsta, kad nuo pat Izraelio nepriklausomybės buvo įspėta apie vidinę įtampą dėl formuluotės, apibūdinančios Izraelio valstybę tuo pat metu kaip „žydų“ ir „demokratinę“.

Nuolatiniai bandymai išlaikyti pusiausvyrą tarp šių dviejų terminų, parlamento 1992 m. paskelbtas pagrindinis įstatymas dėl žmogaus orumo ir laisvės atspindėjo „svarbų žingsnį“ garantuojant Izraelio piliečiams apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos formos. Tačiau dabar naujasis įstatymas apie „Žydų valstybę“, priimtas liepą, net jei „praktikoje keičia labai mažai, tačiau suteikia konstitucinę ir įstatyminę bazę diskriminacijai tarp Izraelio gyventojų, aiškiai išreiškiant principus, pagal kuriuos piliečiai žydai yra privilegijuoti lyginant su kitais piliečiais“.

„Prieštaraudami tokiems galimiems diskriminaciniams pokyčiams, krikščionys, musulmonai, drūzai, bahajai ir žydai prašo būti traktuojami kaip lygūs piliečiai“, – pabrėžia Šventosios Žemės katalikų vyskupai. „Ši lygybė turi pagarbiai pripažinti mūsų, kaip individų ir kaip bendruomenių, pilietines tapatybes (Izraelio), etnines (palestiniečiai arabai), religines (krikščionys)“ (DŽ / Agentūra Fides).

2018 lapkričio 10, 16:00