Paieška

Žemės drebėjimo ir cunamio padariniai Sulavesio saloje Žemės drebėjimo ir cunamio padariniai Sulavesio saloje 

Popiežiaus auka nukentėjusiems Sulavesio gyventojams

Popiežiškoji tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ketvirtadienį pranešė, jog popiežius Pranciškus skyrė 100 000 dolerių nukentėjusiems salos gyventojams.

Popiežius skyrė auką Indonezijoje nuo žemės drebėjimo ir cunamio nukentėjusiems Sulavesio gyventojams. Indonezijoje ypač nukentėjo Sulavesio sala, kur žuvo mažiausiai tūkstantis keturi šimtai žmonių ir tūkstančiai sužeista. Salos gyventojams iškilo naujas pavojus prasidėjus ugnikalnio išsiveržimui.

Šventasis Tėvas trokšta paramos suteikimu paliudyti savo dvasinį ir tėvišką artumą kenčiantiems Sulavesio gyventojams, rašo komunikate Šventojo Sosto diksterija. Popiežiaus auką salos gyventojams paskirstys Apaštališkoji nunciatūra Indonezijoje.

Viešpaties Angelo maldos susitikime rugsėjo 30 dieną popiežius paprašė melstis už visas aukas – žuvusius, nukentėjusius ir jų artimuosius, taip pat visus, kurie dėl katastrofos prarado namus ir darbą. „Viešpats juos tepaguodžia ir tepalaiko pastangas visų, kurie skuba suteikti pagalbą“, pasakė sekmadienį popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 04, 17:40