Paieška

Vatican News
Pakistano krikščionės išlaisvinimo prašė ir popiežiai: Benediktas XVI bei Pranciškus Pakistano krikščionės išlaisvinimo prašė ir popiežiai: Benediktas XVI bei Pranciškus  

Pakistanas: postūmiai Asia Bibi byloje

Daug kartų Pakistanas buvo paragintas pakeisti baudžiamojo kodekso normas apie piktžodžiavimą, tačiau to nepadarė. Daug politikų laimi balsus pažadais jų nekeisti.

Kaltinimas piktžodžiavimu – grėsmė gyvybei

2017 metų balandžio mėnesį Mardano mieste, Pakistane, rankų ir kojų, lazdų ir plytų smūgiais buvo nužudytas Mashal Khan, vietos universiteto studentas, musulmonas. Ji nužudžiusi minia, sudaryta iš kitų to paties universiteto studentų, administracijos ir net apsaugos darbuotojų, vadovavosi įsitikinimu, jog jis piktžodžiavo prieš islamą. Vėlesnis tyrimas parodė, kad tai buvo sufabrikuotas kaltinimas tų, kurie jo nemėgo dėl politinių pažiūrų ir kai kurių protesto akcijų. Didelė dalis asmenų, kurie dalyvavo šiame mirtiname nulinčiavime, prie minios prisidėjo spontaniškai, išgirdę riksmus apie baudžiamąją akciją prieš piktžodžiautoją.

2018 liepos 17 dieną Lahore buvo nužudytas menų studentas Qutub Rind, atvykęs kelioms dienoms į šį vieną didžiausių Pakistano miestų. Jis susipyko su kambario, kuriame buvo apsistojęs, savininku dėl užmokesčio. Šis, pasikvietęs dar du bendrus, jaunuolį sumušė ir išmetė iš trečio aukšto. Policijai jie pasiteisino, jog jaunasis menininkas piktžodžiavo prieš islamą, todėl jie tik vykdė teisingumą.

Tai tik pora epizodų iš daugybės, kurie leidžia geriau suprasti dar 2009 metais įkalintos krikščionės, penkių vaikų motinos Asios Bibi bylos kontekstą: vien kaltinimas piktžodžiavimu, be jokio tyrimo ir įrodymų, gali reikšti mirties nuosprendį. Ir toks kaltinimas neretai naudojamas be jokio objektyvaus pagrindo, tik siekiant susidoroti arba pateisinti susidorojimą.

Kartais viešumas gelbsti

Asia Bibi byla tapo simboline, stebima ne vien Pakistane, bet ir pasaulyje. Tai turbūt viena iš priežasčių, kodėl ši menkai raštinga moteris iš paprastos, neturtingos ir neįtakingos šeimos Pundžabo provincijoje dar yra gyva. Kaltinimai jai skamba banaliai: kartą su kitomis moterimis musulmonėmis darbavosi laukuose. Kilo ginčas ir apsižodžiavimas, kurio metu musulmonės esą pašiepiamai priminė jos priklausymą religinei mažumai, o Asia Bibi nepagarbiai atsikirto apie islamą. Kai žinia apie įvykį pasiekė vietinį imamą, šis surašė kaltinimą, kurio pagrindu 2010 metais Asia Bibi buvo nuteista mirties bausme. Tik bylos viešumas ir kitų parama ją išgelbėjo nuo jos įvykdymo. Ištyrus aplinkybes, pradėta siekti jos išteisinimo. Tačiau ekstremistų akyse nuosprendis jai jau buvo pasirašytas.

Gynėjai: musulmonas ir katalikas

Byla taip pat tapo rezonansine: asmens sargybinis Malik Muhammad Mumtaz Qadri 2011 sausio 4-ąją kulkomis suvarpė Pundžabo provincijos gubernatorių Salmaną Taseerą, kurį oficialiai ir saugojo: už tai, kad šis vienareikšmiškai išreikšdamas paramą Asia Bibi ir kritikuodamas baudžiamojo kodekso straipsnius apie bausmes už piktžodžiavimus pats tapo mirties vertu piktžodžiautoju. Qadri buvo nuteistas mirties bausme, kuri  po kelerių metų apeliacijų įvykdyta 2016 metų vasarį. Jis sulaukė didelės visuomeninės paramos: vyko tūkstantinės manifestacijos, jis vadintas herojumi ir teisuoliu, reikalaujant jo paleidimo. Išraiškingas epizodas buvo 2015 metų teismo posėdis, kuriame Qadri lydėjo per 90 advokatų, viešai ir savanoriškai stojusių jo ginti: tarp jų netrūko ir nacionaliniu lygiu žinomų vardų. Qadri laidotuvėse taip pat dalyvavo tūkstančiai. Praėjus metams, vėl dešimtys tūkstančių, pasak kai kurių, net šimtai tūkstančių, susirinko paminėti gubernatoriaus žudiko, savo simbolio, kurį vadina islamo gynėju.  Savo simboliu jį padarė ir nauja fundamentalistinė partija „Tehreek-e-Labaik“, laimėjusi nemažai balsų.  

Tačiau gubernatorius Taseeras nebuvo paskutinė auka. 2011 metų kovo 2-ąją buvo nušautas Shahbaz Bhatti, katalikas, nuo 2008 metų ėjęs federalinio religinių mažumų reikalų ministro pareigas. Jis taip pat stojo ginti Asia Bibi ir siekė nepaprastai abstrakčių normų prieš piktžodžiavimą apribojimo. Vėliau buvo paskelbti Bhatti laiškai ir užrašai, kurie parodė, kad jis puikiai suprato pavojų, tačiau drąsiai priėmė riziką, tuo pat metu labai aiškiai išreikšdamas krikščionišką motyvaciją kovoti prieš neteisybę ir už silpnuosius. Pakistano vyskupai sukūrė komisiją, kuri pradėjo rinkti medžiagą jo beatifikacijos bylai.

Šios dvi žmogžudystės buvo didžiulis smūgis judėjimui už didesnę religijos ir įsitikinimų laisvę, kaip ir pačios Asia Bibi bylai. Jei gubernatorius ir ministras negalėjo būti apsaugoti, ką pasakyti apie tuos, kurie visai nesaugomi? Asia Bibi liko kalėjime, izoliuota, atskirta nuo šeimos, žinant, kad daugybė trokšta jos mirties ir yra pasirengę įvykdyti nuosprendį savo rankomis. Galima spėti, kad šis brutalus ekstremistų spaudimas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių jos byla buvo vilkinama: išteisinimo atveju minios įtūžis nukryptų ir prieš teisėjus.

Sprendimas priimtas, bet dar nepaskelbtas

Tačiau šiomis dienomis Asios Bibi rėmėjai nusiteikę optimistiškai: po ilgo bylinėjimosi, 2014 metais teismui vėl patvirtinus mirties bausmę, jos byla pateko į Pakistano aukščiausiąjį teismą, iš kurio tikimasi teisingo ir drąsaus sprendimo. Jo laukta po teismo posėdžio jau pirmadienį, spalio 8-ąją, tačiau sprendimo paskelbimas atidėtas. Galbūt todėl, kad ruošiamasi neramumams, kurie beveik neišvengiamai kiltų išlaisvinus moterį krikščionę. Yra aišku, kad išteisinimo atveju visa Asia Bibi šeima turės išvykti iš Pakistano.

Daug kartų Pakistanas buvo paragintas pakeisti baudžiamojo kodekso normas apie piktžodžiavimą, tačiau to nepadarė. Vienas iš nedaugelio pokyčių yra 2018 metų įstatymas apie „elektroninių nusikaltimų prevenciją“, tarp kitų dalykų nustatantis įkalinimo iki gyvos galvos bausmę už piktžodžiavimą prieš Koraną ar Mahometą interneto erdvėje, tačiau dar griežčiau žada bausti melagingus kaltintojus: jiems gresia mirties bausmė pakariant. (RK / Vatican News

2018 spalio 09, 16:03