Paieška

Žemės drebėjimas Indonezijoje Žemės drebėjimas Indonezijoje 

Popiežiaus užuojauta Indonezijai

Sekmadienį Indonezijoje Lombok saloje įvykęs smarkus žemės drebėjimas nusinešė ne mažiau kaip 140 žmonių gyvybes. Kai kuriose salos vietovėse sugriauta iki 80% pastatų. Tūkstančiai gyventojų liko be pastogės.

Popiežių Pranciškų labai nuliūdino žinios apie gyvybių netektis ir kitas tragiškas pasekmes, kurias Indonezijoje sukėlė žemės drebėjimai. Užuojautą Bažnyčiai Indonezijoje, šalies vyriausybei ir visai visuomenei,  popiežiaus vardu pasiųsta telegrama perdavė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Šventasis Tėvas reiškia savo nuoširdų solidarumą su visais, kurie nukentėjo nuo šios tragedijos. Jis meldžia Dievą suteikti amžiną atilsį žuvusiems, guosti sužeistuosius ir artimųjų  netekusias šeimas. Popiežius taip pat siunčia savo padrąsinimą ir palaiminimą dalyvaujantiems paieškos ir gelbėjimo darbuose bei visiems kas padeda nukentėjusiems nuo šios nelaimės. Visai Indonezijos visuomenei popiežius siunčia guodžiantį ir stiprinantį apaštališkąjį palaiminimą.

2018 rugpjūčio 06, 17:31