Paieška

Liepos 29 dieną popiežius Pranciškus dar kartą visus paragino ryžtingai pasmerkti ir stoti prieš prekybą žmonėmis Liepos 29 dieną popiežius Pranciškus dar kartą visus paragino ryžtingai pasmerkti ir stoti prieš prekybą žmonėmis 

Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena. Popiežiaus paraginimas

Liepos 30-ąją dieną buvo minima Jungtinių Tautų Organizacijos Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena. Į tarptautinės bendruomenės kalendorių ji įtraukta palyginus neseniai, 2013 metais. Kita vertus, tokios dienos paskelbimas rodo sąmoningumą, jog prekyba žmonėmis nėra pavienių asmenų, pavienių šalių, tačiau globalus ir didelės apimties reiškinys prieš kurį reikia kovoti globaliai. "Visų atsakomybė pasmerkti šias neteisybes ir ryžtingai stoti prieš šį gėdingą nusikaltimą", šia proga sakų popiežius Pranciškus.

Jungtinių Tautų Organizacijos parengtos ataskaitos iliustruoja, jog prekybos žmonėmis rykštė paliečia dešimtis valstybių: iš vienų išvykstama, į kitas atvykstama, per trečias vykstama. Prekybos žmonėmis reiškinys stipresnis besivystančiuose kraštuose, kuriuose įstatymo raidė ir teisėsaugos galimybės yra silpnesnės, tačiau neaplenkia ir išsivysčiusių šalių, didelių ir modernių metropolijų.

Kaip ne kartą pažymėta, kovojant prieš tokius reiškinius nepakanka teisėsaugos pastangų, tačiau reikia visos visuomenės dėmesio, atidumo, drąsos ir iniciatyvos. Pasaulinė kovos prieš prekyba žmonėmis diena yra skirta tokio dėmesio žadinimui. Net ir išsivysčiusiose visuomenėse dažnai nesugebama atpažinti prekybos žmonėmis aukos, ypač jei ji nekalba vietine kalba, nežino savo teisių, nežino kur kreiptis pagalbos, yra įbauginta arba šantažuojama pasekmėmis kitiems šeimos nariams.

Prekyba žmonėmis skiriasi nuo migracijos, tačiau yra glaudžiai su ja susijusi: akivaizdu, kad ten, kur žmonės turi kraustytis iš vienos vietos į kitą, ypač jei dėl karo, skurdo ar bado grėsmės, nusikaltėlių susivienijimams daug parankiau atrasti aukų, išvengti bausmės.

Prekyba žmonėmis yra nusikaltimas, kuris apima tris elementus. Pirma, tai asmenų rekrūtavimas, pervežimas, laikymas ar priėmimas. Antra, tai daroma apgaule, prievarta, išnaudojant asmenų pažeidžiamą. Trečia, tai daroma siekiant išnaudoti ir pasipelnyti. Tie atvejai, kai iš aukų atimamos praktiškai visos teisės, gali būti vadinami „šiuolaikine vergyste“.

Motyvai ar aplinkybės, dėl kurių žmonės parduodami ir perkami yra daug. Pirmiausia tai priverstinis darbas: nuo namų ūkių iki tokių industrinių sektorių, kaip žvejyba laivais. Labai daug asmenų, pirmiausia moterys ir merginos, patenka į prostitucijos ratus. Tikslių statistinių duomenų nėra, tačiau kalbama apie milijonus asmenų. Pasak Pasaulio darbo organizacijos, „priverstinio darbo“ spąstuose atsidūrė dvidešimt vienas milijonas žmonių, tačiau galima rasti ir daug didesnių skaičių.

Nepilnamečiai sudaro didelę dalį prekybos žmonėmis srautuose, šios prekybos paskirtis įvairi: nuo, pavyzdžiui, priverstinio darbo tekstilės pramonėje, priverstinio išmaldos prašymo gatvėse ar vagiliavimo iki tokių barbariškų tikslų, kaip vaikų įsigijimas siekiant juos paversti kareiviais, išpjauti organą arba kurti pedopornografinius filmus, kurie įkeliami į taip vadinamojo „tamsiojo interneto“ duomenų bazes, turinčias daugybę vartotojų, Vakaruose ir kitur. Štai, 2017-aisiais Vokietijos policija suėmė keliolika asmenų, kurie įtariami administravę tokio pobūdžio duomenų bazę, vieną iš daugelio, turėjusią 87 000 vartotojų. Įrašuose netrūko visas ribas peržengiančio seksualinio smurto ir prieš visai mažus vaikus. Koks jų likimas, kai jie tokių filmų kūrėjams nebėra naudingi?

Nuo pat savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus skyrė daug dėmesio kovai prieš prekybą žmonėmis, ragindamas stiprinti jau egzistuojančias iniciatyvas ir steigti naujas, prašydamas didesnio įsipareigojimo tiek iš katalikų, tiek iš visos visuomenės pusės. Tokios Šventojo Sosto institucijos, kaip Tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai dikasterija ir Popiežiškoji socialinių mokslų akademija per pastaruosius keletą metų surengė įvairaus lygio susitikimus, skirtus tiek prekybos žmonėmis reiškinio analizei, tiek praktinių sprendimų siūlymui. Unikali iniciatyva yra šv. Mortos grupė, tarptautinis bažnytinių ir teisėsaugos iniciatyvų aljansas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos policija.

Pasaulinės kovos prieš prekyba žmonėmis dienos proga popiežius Pranciškus dar kartą atkreipė dėmesį į šią žaizdą žmonijos kūne. Dienos išvakarėse, sekmadienio vidudienio susitikime, Šventasis Tėvas sakė, jog „ši žaizda vergais paverčia daug vyrų, moterų ir vaikų, siekiant juos išnaudoti darbe, seksualiai, prekybai organais, priverstiniam išmaldos prašymui ir nusikalstamumui. Taip pat ir Romoje. Prekeiviai ir išnaudotojai dažnai pasinaudoja migracijos keliais, ieškodami naujų aukų. Visų atsakomybė pasmerkti šias neteisybes ir ryžtingai stoti prieš šį gėdingą nusikaltimą“.

Pirmadienį, liepos 30 dieną, popiežius Pranciškus „Twitter“ socialiniame tinkle dar kartą paragino: „Girdėkime balsą daugybės mūsų brolių ir seserų, kurie buvo nusikaltėliškai parduoti ir išnaudoti. Jie nėra prekė. Jie yra žmogiškos būtybės ir su jais turi būti elgiamasi, kaip su tokiomis“. (RK / Vatican News)

2018 liepos 30, 16:50