Paieška

Vatican News
Arkivysk. Waldemar Stanisław Sommertag, kard. Leopoldo Brenes ir vysk. José Silvio Báez Arkivysk. Waldemar Stanisław Sommertag, kard. Leopoldo Brenes ir vysk. José Silvio Báez  (AFP or licensors)

Nikaragvoje užpulti trys vyskupai

Pirmadienį Nikaragvoje buvo užpulti trys vyskupai, bandę susitikti su žmonėmis, šiomis dienomis vykusių neramumų metu gavusiais prieglobstį bažnyčioje.

Incidentas įvyko Diriambos mieste, į pietus nuo sostinės Managvos. Pastarosiomis dienomis jame vyko demonstrantų ir valdžios šalininkų susirėmimai. Dvylika žmonių, protestavusių prieš valdžią, gelbėdamiesi nuo policijos ir valdžią palaikančių grupuočių, gavo prieglobstį šv. Baltramiejaus bažnyčioje. Valdžios šalinininkai laiko bažnyčią apsuptyje. Būtent į šią bažnyčią pirmadienį norėjo patekti Managvos arkivyskupas kard. Leopoldo Brenes, jo pagalbininkas vysk. José Silvio Báez, lydimi apaštališkojo nuncijaus Nikaragvoje arkivysk. Waldemaro Stanisławo Sommertago. Vyskupai buvo apstumdyti ir išplūsti. Vyskupui Baezui buvo sužeista ranka. Užpuolikai nuplėšė jo vyskupišką kryžių. 

Po incidento Nikaragvos vyskupų konferencija paskelbė pareiškimą,  kuriame griežtai smerkiamas pirmadienio incidentas. Bažnyčia Nikaragvoje griežtai smerkia šį fizinio ir žodinio smurto atvejį prieš vyskupus. Vyskupų delegacija vykdė krikščionišką pašaukimą būti kartu su kenčiančiaisiais, norėjo aplankyti kunigus ir tikinčiuosius nukentėjusius nuo policijos, ginkluotų gaujų, kasdien kenčiančius smurtą, matančius skausmą ir mirtį“.

Managvos arkivyskupas kardinolas Brenesas, po incidento sakė esąs ne tiek įskaudintas, kiek nustebęs ir nuliūdęs. „Mes norėjome paguosti mūsų kunigus ir tikinčiuosius, sustiprinti juos, o susidūrėme su neregėtu piktumu ir smurtu. Tačiau tai mūsų neišgąsdino. Bažnyčia drąsiai eis pirmyn“.

Neramumai Nikaragvoje prasidėjo balandžio mėnesį, prezidento Danielio Ortegos valdžiai pradėjus drastišką pensijų reformą, kuri sukėlė visuomenės pasipriešinimą. Žmonės išėjo į gatves, tačiau prieš demonstrantus buvo pasiųstos ginkluotos prezidento šalininkų grupės. Pastaraisiais mėnesiais per susirėmimus žuvo jau apie 300 žmonių.

Kartu su Managvos arkivyskupu ir vyskupu augziliaru užpultas nuncijus arkivysk. Waldemaras Stanisławas Sommertagas tik prieš kelias savaites pradėjo savo misiją Nikaragvoje. Prieš išvykdamas, Šventojo Sosto žinių tarnybai duotame interviu jis sakė, kad Šventasis Tėvas, labai dėmesingai sekantis visas sudėtingas situacijas pasaulyje, kur žmonės gyvena pavojuje, kur nesikaitoma su jų žmogiškuoju orumu, jį – savo pasiuntinį – prieš išvykstant į misiją paprašė visų pirma remti šalies vyskupų konferenciją. Šventasis Tėvas ir Šventasis Sostas yra su Nikaragvos vyskupais. Remia jų misiją, remia jų vaidmenį – tiek kaip dialogo tarpininkų, tiek kaip liudininkų, žinant, kad šiuo metu dialogas nelabai sklandžiai mezgasi.

„Niekada nevėlu susitaikinti; taip pat ir taikos atkūrimui skirtos pastangos niekada nebūna perteklinės, niekada tai nebūna sugaištas laikas“. Nuncijus įsitikinęs, kad Nikaragvoje bus atkurta santarvė, kad dialogas duos vaisius, kurių tikisi Nikargavos Bažnyčia, kurių laukia visa visuomenė.  (JM / VaticanNews)

2018 liepos 10, 16:07