Paieška

Vatican News
Krikščionių ir musulmonų suvažiavimo dalyviai Krikščionių ir musulmonų suvažiavimo dalyviai 

Katalikų Bažnyčios tarpreliginis dialogas

Popiežius Pranciškus padėkojo veikalo autoriams už temą apie krikščionių ir musulmonų brolystę, priminė ir atsakomybę, įpareigojančią kiekvieną asmenį, nors nežinome, kaip vystysis reikalai.

Pusantro tūkstančio metų, kartais vaisingų, kartais sunkaus krikščionių ir musulmonų dialogo metų yra tema veikalo, kuriam įvadą parašė popiežius Pranciškus. Veikale italų kalba „Mes broliai“, kuris pasirodė italų knygynuose birželio pabaigoje, iškeliamos visos pastangos, taip pat popiežiaus Pranciškaus, kuriomis siekiama, kad žmonija daugiau nebeturėtų kentėti nuo karo dėl religijos.

Mondadori leidyklos veikalas „Mes broliai“, kurio autoriai yra G. Mazzuca ir S. Girotti Zirotti, yra bandymas nutiesti tiesiausią tiltą tarp krikščionių ir musulmonų.

Tūkstantis penki šimtai metų santykių pristatomi keturiasdešimtyje skyrių. Juose atpasakojama santykių tarp musulmonų ir krikščionių istorija, prisimenamas Karolio Didžiojo ir kalifo Haruno al-Rashido kultūrinis ir politinis susidomėjimas vienas kitu, kalifas be kita ko laikomas „Tūkstančio ir vienos nakties“ veikalo kelių pasakų įkvėpėju, o jo valdymo laikotarpis laikomas Bagdado aukso amžiumi. Veikale prisimenama šv. Pranciškaus kelionė į Egiptą pas sultoną Malik al Kamil, sėkmingos Frydricho II pastangos Jeruzalėje sukurti sąlygas skirtingų religijų tikinčiųjų taikingam sugyvenimui, bet ir klaidos, nesusipratimai ir nesėkmės, dėl kurių kildavę ilgai nesibaigiantys karai, kryžiaus žygiai Jeruzalei užimti, iki pat kolonijinio laikotarpio ir pasaulinių karų ar taip vadinamojo „arabų pavasario“ ir pastarųjų metų terorizmo veiksmų.

Popiežius Pranciškus padėkojo veikalo autoriams už temą apie krikščionių ir musulmonų brolystę. Šventasis Tėvas priminė ir atsakomybę, įpareigojančią kiekvieną asmenį, nors nežinome, kaip vystysis reikalai.

Nei vienas iš mūsų neturime krištolinio gaublio. Tačiau žinome, Siracido žodžiais, kad „prieš mus - ugnis ir vanduo“ (Sir 15, 16) ir todėl turime nuolat rinktis kur tiesti ranką.

Veikalo pristatyme buvo perskaitytas dabar jau mirusio Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininko kard. Jean-Louis Tauran sveikinimo laiškas, kuriame kardinolas išsakė gilų įsitikinimą ir tikrumą, kad kaip savo laiku pareiškė šv. Jonas Paulius II, kitas krikščionių ir musulmonų santykių milžinas, katalikų Bažnyčios įsipareigojimas tarpreliginiame dialoge yra nesustabdomas. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 13, 16:39