Paieška

ES vėliava ES vėliava 

COMECE: išrinktieji į Europos Parlamentą tetarnauja visiems piliečiams

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos vicepirmininkas komentuoja Europos Parlamento rinkimus, apibūdindamas juos kaip nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš daugelyje šalių vyriausybes išraišką. Reikia kurti solidarią visuomenę ir Europą, kurioje būtų vietos mažiausiems, pažeidžiamiausiems, sunkumus patiriantiems žmonėms.

Karas ir situacija Ukrainoje, ekonominis neužtikrintumas, nuosmukio rizika, pagreičio praradimas ir su tuo susijusios tapatybės paieškos – visi šie veiksniai lėmė Europos balsavimo rezultatus, kuriais 27 ES šalių rinkėjai atskleidė savo baimes ir kritiką Europai, kuri atrodo „pernelyg technokratiška, pernelyg nutolusi, pernelyg pedantiška tam tikrais klausimais“. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) vicepirmininkas, Dižono arkivyskupas Antoine’as Hérouard‘as dalijasi mintimis po rinkimų apibūdindamas kai kurių Europos šalių piliečių balsavimą kaip išreikštą „nepasitenkinimą ir nusistatymą prieš savo šalių vyriausybes“.

COMECE nori padrąsinti išrinktus atstovus, ragindama juos suvokti, kad tarnauja visai Europai, o ne tik gina tam tikrus konkrečius interesus. Vyskupai laikosi nuostatos, kad „Europos kūrimas turi būti solidarumo kūrimas, sukuriantis ryšius tarp šalių narių, o taip pat suteikiantis Europai ypatingą ir savitą vietą santykiuose su didžiosiomis pasaulio šalimis“ .

Europos liaudies partija po rinkimų išliko kaip pagrindinė jėga Europos Parlamente. Taigi, iš esmės rezultatai nereiškia, kad turėtume paklusti tam tikrų partijų, apibūdinamų kaip kraštutinės dešiniosios ar populistinės, logikai, tačiau tai reiškia, kad į per rinkimus išreikštą nepasitenkinimą turi būti atsižvelgta renkant  pagrindinius lyderius. Pasak vyskupo, kadenciją baigiantis Europos Parlamentas pastaraisiais metais atspindėjo Europos žemyno stipraus nukrikščionėjimo procesą, tad  Bažnyčia primena, kad asmens laisvės nėra beribės, kad yra pareigos vieni kitiems, pareigos kurti solidarią visuomenę ir Europą, kurioje būtų vietos mažiausiems, pažeidžiamiausiems, sunkumų ištiktiems žmonėms. Migracijos klausimas turi būti sprendžiamas nuoširdžiai, su tam tikru atvirumu, nes neužtenka pasakyti, kad Europa nenori daugiau migrantų, teigia arkivyskupas Antoine’as Hérouard’as.

COMECE neišreiškia paramos vienai ar kitai politinei partijai, bei pabrėžia, kad klausimai, susiję su gyvybės apsauga, dirbančiųjų teisėmis, tarptautine savitarpio pagalba ir skurdžiausių šalių vystymusi išlieka Europos vertybėmis, kurias remia Bažnyčia.

COMECE atkreipia dėmesį, kad būtina skubiai spręsti aplinkosaugos problemas. Reikia Europos, kuri kurtų tikrą šalių ir piliečių solidarumą, o ne tik gintų kiekvieno asmens teises, nes Europos projektas tam tikra prasme yra solidarumo, sąjungos, bendrystės projektas, ir to niekada negalima pamiršti.

(DŽ/Vatican news)

2024 birželio 11, 13:23