Paieška

Stanisławas Dziwiszas ir Jonas Paulius II Stanisławas Dziwiszas ir Jonas Paulius II   (@Vatican_Media)

Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui

Raginimas nebijoti atverti durų Kristui tebeaidi. Šv. Jono Pauliaus II popiežystės, vienos ilgiausių istorijoje, žinia tebėra girdima, sako buvęs jo asmeninis sekretorius, dabar 84 metų kardinolas S. Dziwiszas, Krokuvos arkivyskupas emeritas.

Anot kardinolo, apie Jono Pauliaus II – Karolio Wojtyłos – mokymo aktualumą liudija gausūs tikinčiųjų susibūrimai prie jo kapo Vatikano bazilikoje, jo vardo šventovėje Krokuvoje, Vadovicuose ir Kalvarijoje ir visose jį menančiose vietovėse.

Kardinolas pokalbyje su Vatikano radiju Karolio Wojtyłos išrinkimo popiežiumi 45-ųjų metinių išvakarėse sakė, kad Jono Pauliaus II mokymas ir gyvenimo būdas gali įkvėpti jaunimą, tačiau svarbu, kad jo mokymas būtų pristatomas nūdienos jaunimui suprantama kalba.

Anot S. Dziwiszo, Vyskupų sinodo apie sinodinį procesą fone verta prisiminti Jono Pauliaus II palikimą. „Manau, jog neperdėtai galima tvirtinti, kad sinodo apie sinodiškumą šaknys glūdi toliaregiškojo Jono Pauliaus II vizijoje vertinti ir plėsti pasauliečių vaidmenį Bažnyčios gyvenime. Jis buvo atviras dialogui su įvairiomis, nebūtinai krikščionybei draugiškomis, sferomis, atidžiai klausėsi, ką pasaulis gali pasakyti Bažnyčiai.“

„Popiežius šv. Jonas Paulius II ir šiandien pasaulyje skleidžia taiką ir viltį. Jis tebekalba mums. Žmonės toliau jo klausosi, ieško jo dvasinės draugystės. Šv. Karolis Wojtyła matė ir patyrė daug bloga, išgyveno karo ir totalitarinių sistemų pasekmes, kentėjo su silpnaisiais, buvo bebalsių balsas ir jų gynėjas, sąmyšių akivaizdoje žadino žmonių viltį. Jis liudijo Kristaus meilę ir Evangelijos, kuri kintančiame pasaulyje yra nekintanti, jėgą. Esu įsitikinęs, – pasakė kardinolas S. Dziwiszas, – kad popiežiaus Jono Pauliaus II raginiams nebijoti atverti Kristui duris šiandien gali nuskambėti dar stipriau ir galingiau.“

 

1978 m. spalio 16 d. pavakare S. Dziwiszas, 58 m. Karolio Wojtyłos, Krokuvos arkivyskupo, išrinkimo popiežiumi momentu buvo Šv. Petro aikštėje ir su daugybe kitų popiežiaus rinkimų rezultatų laukusių žmonių pamatė virš Siksto koplyčios stogo pakilusius baltus dūmus – konklavos ženklą romiečiams, kad rinkimai baigėsi: išrinktas naujas Romos vyskupas ir popiežius – Visuotinės Bažnyčios ganytojas.

„Suvirpėjo širdis pamačius baltus dūmus, o kai nuo bazilikos balkono buvo praneštas išrinktojo vardas Carolum (lot. Karolį), viskas pasidarė aišku“. „Ši akimirka amžiams įsispaudė širdyje. Didžiavausi ir buvau laimingas“, – dalijosi įspūdžiais S. Dziwiszas, kuris nuo 1966 m. kaip asmeninis sekretorius, Krokuvoje lydėjo kardinolą Karolį Wojtyłą ir Romoje – Joną Paulių II nuo jo išrinkimo popiežiumi iki mirties 2005 m. (SAK / Vatican News)

Jonas Paulius II Vatikano bazilikos balkone išrinkimo popiežiumi dieną 1978 m. spalio 16 d.
Jonas Paulius II Vatikano bazilikos balkone išrinkimo popiežiumi dieną 1978 m. spalio 16 d.
2023 spalio 16, 12:37