Paieška

Prieš 65 metus išrinktas staigmenų popiežius – Jonas XXIII

Šeštadienį, spalio 28 d., minimos 65-osios šv. Jono XXIII išrinkimo popiežiumi metinės.

1958 metų spalio 28 dieną, praėjus mažiau kaip trims savaitėms po popiežiaus Pijaus XII mirties, kardinolų konklava išrinko 77 metų Venecijos patriarchą Angelo Giuseppe Roncalli naujuoju Romos vyskupu ir popiežiumi.

Jono XXIII vardas buvo pirma iš daugelio reikšmingų staigmenų palyginant trumpoje, mažiau nei penkerių metų trukmės Roncalli popiežystėje.

Prieš jį jau buvo vienas popiežius Jonas XXIII (Baldassare Cossa), XIV–XV a. sandūroje buvęs vienas iš trijų pretendentų į popiežiaus sostą. Nors buvo išrinktas neteisėtai, jo dėka buvo sušauktas Konstancos susirinkimas, užbaigęs Bažnyčią į dvi stovyklas padalinusią Vakarų schizmą. Prieš 65 metus popiežiumi išrinktas A. G. Roncalli vardo pasirinkimu galutinai užbaigė ligi tol iki galo neišblėsusią diskusiją, ar ankstesnysis Jonas XXIII buvo teisėtas popiežius, ar antipopiežius.

Kita staigmena buvo popiežiaus amžius – 77 metai. Daugelis apžvalgininkų manė, kad konklava išrinko kompromisinį kandidatą pereinamojo laikotarpio popiežystei. Tačiau šios prognozės nepasitvirtino dėl šio popiežiaus nubrėžtų ilgalaikių gairių. Po kelių savaičių nuo išrinkimo Jonas XXIII paskyrė naujų kardinolų, kurių pirmasis – G. B. Montini, Milano arkivyskupas – tapo jo įpėdiniu Romoje, pagrindinių gairių tęsėju ir perdavėju būsimiems popiežiams.

Dar po kelių savaičių nuo išrinkimo Jonas XXIII visai nelauktai sušaukė naują Bažnyčios Visuotinį susirinkimą – Vatikano II – ir nuo tada vos ne visą popiežystės dėmesį skyrė Susirinkimui parengti. Susirinkimas prasidėjo paskutiniaisiais Jono XXIII popiežystės metais, 1962 m. spalio 11 d.

Kita Jono XXIII staigmena buvo pasikeitęs popiežiavimo stilius – nebe formalus, kaip praėjusiais amžiais, o ganytojiškas, panaikinęs atstumą tarp ganytojo ir ganomųjų. Per pirmąsias Kalėdas, t. y. mažiau nei mėnesį po išrinkimo, Jonas XXIII nelauktai apsilankė Romos Kūdikėlio Jėzaus pediatrinėje ligoninėje, palatose sveikino ir laimino vaikus. Pasakojama, kad kai kas netikėjo, kad čia popiežius – buvo manančių, kad vaikus lanko Kalėdų senelis. Po tokios popiežiaus staigmenos niekas nesitikėjo, kad kitą dieną įvyks dar viena staigmena: antrąją Kalėdų dieną jis apsilankė pagrindiniame miesto kalėjime Regina Coeli, sutiktiems kaliniams pasakė: „Jūs negalite ateiti pas mane, todėl aš atėjau pas jus. Mano akys – jūsų akyse, mano širdis – arti jūsų širdžių. Pirmame laiške artimiesiems parašykite, kad jus aplankė popiežius ir įsipareigojo melsti už juos.“

Evangelinis stilius buvo šio visuotinio Bažnyčios ganytojo ženklas Bažnyčiai, besirengiančiai atsinaujinimo permainoms, visų pirma į Vatikano antrąjį susirinkimą susirinkusiems 2 400 vyskupų iš viso pasaulio.

„Mano asmenybė nieko nereiškia – į jus kreipiuosi kaip brolis, mūsų Viešpaties valia tapęs tėvu. O visa kartu – tėvystė ir brolybė – yra Dievo malonė“, – pasakė popiežius Jonas XXIII Visuotinio susirinkimo atidarymo vakarą.

Popiežius Jonas XXIII mirė 1963 m. birželio 3 d. 2014 m. popiežius Pranciškus paskelbė jį šventuoju, kanonizavimo iškilmės Mišias su juo koncelebravo popiežius emeritas Benediktas XVI. (SAK / Vatican News)

2023 spalio 28, 10:44