Paieška

Telesphore Placidus Toppo Telesphore Placidus Toppo 

Mirė kardinolas T. P. Toppo

84 metų Telesphore Placidus Toppo, buvęs Indijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas ir Rančio arkivyskupas emeritas, mirė spalio 4 d. Mandaro ligoninėje, Rančio arkivyskupijoje, kurioje praleido pastaruosius mėnesius dėl su amžiumi susijusių ligų.

Kardinolas visuotinėje Bažnyčioje buvo gerai žinomas pirmiausiai todėl, kad pagal kilmę buvo pirmasis kardinolas, galime pridurti, ir pirmasis šalies katalikų vyskupas, kilęs iš Indijos aborigenų genties. Tuo metu Indijoje, visų pirma savo gimtojoje arkivyskupijoje, Telesphore Placidus Toppo garsėjo dėl pasiaukojančios tarnystės vargstantiems – jis pats buvo kilęs iš gausios ir neturtingos šeimos, buvo aštuntas iš dešimties vaikų, taip pat ir dėl asmeninių savybių, pasak Indijos katalikų vyskupų konferencijos, kardinolo dosnumas, prieinamumas ir atjauta akivaizdžiai padarė jį išskirtine figūra, kurią gerbė visi.

1978 m. šv. Paulius VI T. P. Toppo paskyrė vyskupu, o 2003 m. šv. Jonas Paulius II – kardinolu. 2005 ir 2013 m. T. P. Toppo dalyvavo abiejose šio šimtmečio pradžios konklavose, dvi kadencijas (2001–2004 ir 2011–2013) ėjo Indijos Katalikų Vyskupų Konferencijos (CCBI) ir vieną kadenciją (2004–2008 m.) – Indijos Lotynų Katalikų Vyskupų Konferencijos pirmininko pareigas.

2005 m. popiežius Benediktas XVI kardinolą T. P. Toppo paskyrė XI eilinės Vyskupų Sinodo generalinės asamblėjos apie Eucharistiją Bažnyčios gyvenime ir misijoje pirmininku delegatu. Vėliau buvo paskirtas Vatikano tarybos, atsakingos už Šventojo Sosto organizacinius ir ekonominių reikalus nariu. Popiežiaus Pranciškaus skyrimu, 2016 m. kardinolas T. P. Toppo buvo jo ypatingasis pasiuntinys XI Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) plenarinėje asamblėjoje Šri Lankoje.

2008 m. kardinolas T. P. Toppo buvo vienas iš PJD Sidnėjuje katechetų. Pasibaigus tarptautiniam jaunimo sąskrydžiui, kardinolas žavėjosi jaunimo atsivėrimu Šventosios Dvasios veikimui ir ryžtui atnaujinti žemės veidą.

Kardinolas atkreipė dėmesį į tai, jog globalizuoto ir sekuliarizuoto pasaulio reikalai ir interesai neleidžia pajusti mumyse gyvuojančios Šventosios Dvasios. Tačiau PJD Sidnėjuje buvo galima patirti, kad jaunimas per popiežių atsiliepė į Šventosios Dvasios kvietimą. Tai tikrai yra Šventosios Dvasios dovana. Ramybė ir džiaugsmas užliejo jaunus skirtingų kultūrų žmones. Jie tikrai leidžia, kad tikėjimo ir tiesos šaknys įaugtų į Kristaus uolą.

„Man asmeniškai, – sakė anuomet kardinolas T. P. Toppo, – džiaugsmingas dalyvavimas su šiais jaunuoliais kasdienėje Mišių aukoje yra tarsi kunigystės pašaukimo atnaujinimas. Mumyse gyvuojanti Šventoji Dvasia daro šią jaunų žmonių kartą rytdienos viltimi. Jaunimas, su Šventosios Dvasios pripildytomis širdimis, pašauktas atnaujinti žemės veidą.“

Kardinolo T. P. Toppo vyskupystės šūkis buvo „Paruoškite Viešpačiui kelią“. Apie velionio laidotuves kol kas nepranešta.

Mirus kardinolui T. P. Toppo, kardinolų kolegijos narių skaičius sumažėjo iki 241 iš kurių 46 paskyrė šv. Jonas Paulius II, 64 – Benediktas XVI ir 131 – popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2023 spalio 05, 11:05