Paieška

Kardinolas G. Ryšas Kardinolas G. Ryšas  (Vatican Media)

Kardinolas G. Ryšas: Su tikėjimu daryti tai, kas neįmanoma

Kardinolas Grzegorzas Ryšas (Grzegorz Ryś), Lodzės (Lenkija) arkivyskupas, šv. Jono Pauliaus II jubiliejaus proga paragino savo tautiečius ir visus, kuriems brangus lenkų kilmės popiežiaus mokymas, pagal jį atsiverti norui susitaikyti, atsisakyti susipriešinimo ir nueiti gailestingumo keliu iki galo. Lenkų kardinolas taip pat yra vienas iš dabar vykstančio Sinodo tėvų.

Kardinolas G. Ryšas su kitais Sinodo tėvais ir lenkų dvasininkais aukojo šv. Mišias spalio 16 d., Vatikano bazilikoje, minint šv. Jono Pauliaus II išrinkimo 1978 m. į Romos vyskupo ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo – popiežiaus – sostą 45 metines.

Jonas Paulius II buvo gailestingumo ir susitaikymo popiežius. Meilės savo priešams popiežius. Popiežius, kuris atleidžia pasikėsintojui į jo gyvybę ir eina jo lankyti kalėjime. Popiežius, kuris prašo atleidimo už visas krikščionių kaltes per du istorijos tūkstantmečius. Popiežius, kuris sušaukė Argentinos ir Britanijos vyskupus, kad kartu aukotų Mišias per Falklandų/Malvinų karą. Popiežius, aplankantis Lenkiją įvedus karo padėtį. Popiežius, aplankantis Romos sinagogą.  Popiežius, paliudijęs susitaikymo svarbą ir pagrindines jos taisykles, sakė homilijoje kardidnolas.

G. Ryšas aptarė, anot jo, dvi svarbiausias Jono Pauliaus II mokymo taisykles apie susitaikymą: Susitaikymas visų pirma yra Dievo dovana, jo iniciatyva. Jei atmetame susitaikymą, bet toliau bendraujame su Dievu, jo šaukiamės, reiškia, kad atsisakome priimti jo dovanas. Esu su Dievu, bet negaunu jo dovanų, jo klausausi, bet nepaisau jo inciatyvos, pažymėjo kardinolas.

Jei yra noras susitaikyti ir ryžtas keisti nusistatymą – atsisakyti pasidalijimų ir kivirčų, piktumo ir žeminimo, neapykantos ir poliarizacijos, tada reikia atminti kitą popiežiaus šv. Jono Pauliaus II mokymo taisyklę, jog susitaikymas negali būti mažiau gilus už pasidalijimo „gylį“. Popiežiaus mokymas kviečia daryti radikalų apsisprendimą, iki galo eiti gailestingumo ir susitaikymo keliu, pažymėjo kardinolas. Reikia atsisakyti tuščių ir paviršutiniškų veiksmų, su priešininku nueiti iki pat pasidalijimų ištakų. Tai gali būti nelengva, kaip pranašui Jonai, tris dienas ir tris naktis praleidusiam žuvies pilve. Tačiau Viešpats mus išves iš šios „mirties“ į naują ramybės gyvenimą.

Kardinolas G. Ryšas patikino, kad galima pradėti švęsti šv. Jono Pauliaus II jubiliejų pažvelgus aplink save. Ne savo, o Jėzaus akimis. Kad pamatytume brolį, sesę ten, kur prieš akimirką matėme priešą. Kad paspaustume ranką. Pradėtume dialogą. Mirtume sau. Kad tai darytume tikėjimu tuo, kas neįmanoma. Su tikėjimu, glūdinčiu Jono Pauliaus II mokyme. (SAK / Vatican News)

2023 spalio 17, 14:29