Paieška

Kard. Mario Grechas Kard. Mario Grechas 

Spalio 1-oji – visos Bažnyčios maldos už Sinodą sekmadienis

Šeštadienį, rugsėjo 30 d., Šv. Petro aikštėje vyks ekumeninė maldos už Vatikane vyksiantį Vyskupų sinodą vigilija. Kitą dieną – sekmadienį, spalio 1-ąją, – už Sinodą bus meldžiamasi visose katalikų pasaulio bažnyčiose.

Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas parašė laišką viso pasaulio vyskupams ir paprašė paskatinti Dievo tautą melstis už Sinodą visą spalio mėnesį, o ypač spalio 1 d. – sekmadienį prieš pat Sinodo asamblėjos atidarymą.

Visiems vyskupams adresuotame kardinolo laiške rašoma, kad Sinodas visų pirma yra maldos ir įsiklausymo metas, kuriame dalyvauja ne tik Sinodo asamblėjos nariai, bet ir kiekvienas pakrikštytasis, kiekviena vietinė Bažnyčia. Visi esame kviečiami susivienyti maldos bendrystėje ir ištvermingai melsti Šventąją Dvasią, kad ji mus vestų ir padėtų suprasti, ko Viešpats šiandien prašo iš Bažnyčios.

Malda reiškiasi įvairiomis formomis, kuriomis atsiskleidžia įvairūs sinodinės Bažnyčios gyvenimo matmenys, rašo kardinolas ir primena keturias maldos formas – įsiklausymo maldą, adoraciją, užtarimo maldą ir padėkos maldą. Šiais keturiais būdais visa Bažnyčios bendruomenė tedalyvauja Sinodo asamblėjoje, kuri yra visiems pakrikštytiesiems svarbus įvykis.

Kardinolas Mario Grechas prašo Sinodo intencija visame pasaulyje melstis ypač spalio 1-ąją – XXVI eilinį sekmadienį. Prie kardinolo laiško pridedamas sekmadienio, spalio 1-osios, Mišioms skirto baigiamojo palaiminimo tekstas, taip pat visuotinės maldos intencijų tekstai, skirti spalio sekmadieniams bei kitiems šventadieniams, o taip pat intencijų tekstai šiokiadieniams. (jm / Vatican News)

2023 rugsėjo 16, 13:01