Paieška

Porciunkulė Asyžiuje Porciunkulė Asyžiuje 

„Pranciškaus kiemas“ Asyžiuje

Rugsėjo 14–16 d. grįžo tradicinis Asyžiaus pranciškonų organizuojamas renginys minint aštuntąjį pranciškonų regulos patvirtinimo šimtmetį.

„Kiekvienas tikintysis kviečiamas priimti Viešpaties dvasią – visada puoselėti santykius su juo, kad gyventų gerą, gražų ir laimingą gyvenimą“ – sako br. Marco Moroni, Šv. Pranciškaus konvento kustodas Asyžiuje, kur vyksta devintasis „Pranciškaus kiemas“. Rugsėjo 14–16 dienomis vykstančiame renginyje gausu susitikimų, konferencijų, apskritojo stalo diskusijų ir ekskursijų.

Šių metų tema – „Laikytis regulos“, pasakoja vienuolis. Visi pranešimai ir apskritojo stalo diskusijos bus susiję su ja. Skiriamas dėmesys pranciškonų regulai, gyvenimo taisyklėms, nagrinėjami klausimai, susiję su teisingumo tema, ekonomikos taisyklėmis, taip pat mitybos taisyklėmis, leidžiančiomis gyventi sveikiau. Kultūrine renginio dalimi rūpinasi gidai, atskleidžisntys, kaip sekėsi įgyvendinti pranciškonų regulą vienuolynuose.

Pranciškonų regula – nuolat aktuali tema. Br. Marco Moroni teigia, kad šv. Pranciškaus regula po 800 metų išlieka tokia pat aktuali ir svarbi vertybiniu požiūriu. „Pranciškus mokė, kad mažesniųjų brolių gyvenimas turi būti toks: sekti Viešpačiu, gyvenant pagal Evangeliją. „Tai visada aktualu, o regula tai dar labiau pabrėžia. Pranciškus, kaip ir kiekvienas ordino steigėjas, pasirenka kai kuriuos elementus, kurie jam ypač artimi. Pranciškaus idėja yra gyventi pagal Evangeliją, kuri nekinta, tad ir regula išlieka aktuali. Mes tai nurodome savo pranciškoniškose konstitucijose, ypač brolybės, neturto įžadų klausimais. Regula platesniame kontekste prakalba skirtingoms tikinčiųjų grupėms ir skirtingiems kiekvieno tikinčiojo gyvenimo etapams“, – mano pranciškonas.

Pasak br. Moroni, pasauliečiai tikintieji, nors ir negyvena pašvęstojo gyvenimo, kviečiami puoselėti skaistybę, neturtą, klusnumą ir dėmesingumą. Ir tai skirta ne tik tikintiesiems. Tai atsivėrimas pasauliui: „Pranciškaus kiemas“ – tai dialogo tarp tikinčiųjų, netikinčiųjų ir kitų konfesijų išpažinėjų susitikimo vieta. Ir ne tik  pilietinėje, bet ir politinėje sferoje, susitinkant su žmonėmis ir pasiūlant jiems erdvę, kiemą, kur susitinkama, keičiamasi nuomonėmis, kur leidžiamasi į dialogą, kuris padeda kartu augti ir kurti gerą, gražią visuomenę.

(DŽ/Vatican News)

2023 rugsėjo 15, 13:20