Paieška

Arkivyskupas Peteris Chungas Soonas Arkivyskupas Peteris Chungas Soonas 

Seulo arkivyskupas: PJD Seule 2027 m. suteiks naują vienybės Kristuje patirtį

Seulo arkivyskupas Peteris Chungas Soonas labai džiugiai ir viltingai sutiko popiežiaus žinią apie būsimas PJD Pietų Korėjos sostinėje Seule. Pasak jo, tai suteiks naują skonį ir puikią galimybę išgyventi vienybę Kristuje.

Baigiantis PJD Lisabonoje, rugpjūčio 6 d., popiežius paskelbė, kad kitos Pasaulio jaunimo dienos vyks Seule 2027 m. Arkivyskupas Peter Chung Soon-taek džiaugiasi žinia, mato PJD kaip puikią  galimybę visiems, nes, nors kultūra ir kalba skirtinga, galime jaustis kaip viena Dievo tauta.

Pasak arkivyskupo, ši patirtis jaunuoliams leis paragauti Korėjos kultūros, kitokio skonio, tačiau jie jus vienybę Kristuje.

Arkivyskupas mano, kad būsimos PJD atvers ne tik unikalią galimybę aplankyti Korėją, bet ir susipažinti su turtingu Azijos paveldu bei įvairove, kur krikščionys dažnai gyvena kaip mažuma daugiareligiuose kontekstuose.

Ganytojas taip pat tiki, kad vienybė ir brolybė, išgyventa jaunimo, bus perduota ir visiems korėjiečiams bei kitiems regiono žmonėms.

Pasirengimas ir logistiniai organizaciniai klausimai, kaip suburti draugėn tūkstančius, ar, kaip Lisabonoje, milijoną su puse jaunų žmonių, yra didelis iššūkis, tačiau arkivyskupas žvelgia optimistiškai – galima surinkti pagalbą ir sutelkti savanorius, tokius pat atsidavusius kaip Lisabonoje. Arkivyskupas tikisi iš naujo atgaivinti šalies jaunimo tarnystę, kuri tapo sudėtinga dėl koronaviruso pandemijos.

Pasak arkivyskupo, Pasaulio jaunimo dienos suteikia galimybę Korėjos ir viso pasaulio jaunimui padėti tapti gėrio kūrėjais pasaulyje. „Korėjos jaunimas rytoj taps jaunais lyderiais Bažnyčioje ir visuomenėje, mes palydėsime juos šiame kelyje augant ir tampant jaunais lyderiais“, – sakė Seulo ganytojas.

Pasak arkivyskupo, ne tik Pietų Korėja, bet visas Azijos žemynas atsidurs dėmesio centre dėl to, kad čia bus rengiamos Pasaulio jaunimo dienos.  „Tad mes, Korėjos vyskupai ir Korėjos Bažnyčia, aptarsime tai su kitomis šalimis. Norime pakviesti juos: jūs esate laukiami, jūs esate kviečiami. Ateikite, „paragaukite“ ir dirbkime kartu. Kartu pasirenkime būsimoms Pasaulio jaunimo dienoms“, – ragina Seulo  arkivyskupas.

PJD Seule turi tam tikrą priešistorę. PJD kartą jau vyko Azijoje – 1995 m. Maniloje su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Be to, 2014 m. rugpjūčio 13–18 d. Pietų Korėjoje lankėsi popiežius Pranciškus, paminėdamas dvi išskirtines progas: 6-ąją Azijos jaunimo Dieną ir 129 palaimintųjų beatifikaciją. Pranciškus turėjo kelias progas susitikti su jaunimu.

Korėjos Katalikų Bažnyčios statistikos 2022 m. duomenimis, katalikų, priklausančių 16 vyskupijų, 2022 m. buvo  5 949 862 ( 0,2 procentais daugiau nei 2021 m.). Katalikai sudaro 11,3% daugiau nei 52,5 milijonų gyventojų turinčioje šalyje.

Svarbu paminėti istorinę žaizdą, kuri iki šiol negyja. Korėjos pusiasalis padalintas į dvi dalis. Šiemet sukanka 70 metų nuo trejus metus trukusio Korėjos karo pabaigos. 1953 m. liepos 27 d. buvo pasirašytos paliaubos, kurios sankcionavo šalies padalinimą į dvi valstybes su demilitarizuota zona palei 38 lygiagretę. 2014 m. į Seulą atvykęs popiežius Pranciškus savo pirmąsias kalbas Korėjos žemėje dedikavo pusiasalio susitaikymui.

(DŽ/Vatican News/SIR)

2023 rugpjūčio 10, 14:02