Paieška

Lisabona 2023 Lisabona 2023 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (rugpjūčio 6 d.)

Rugpjūčio 1–6 dienomis Lisabonoje vykstančiose Pasaulio jaunimo dienose dalyvauja daugiau nei 600 jaunų žmonių iš Lietuvos.

Išsami informacija apie piligrimų iš Lietuvos veiklą, katechezes ir susitikimus pačioje Lisabonoje su gausia vaizdine medžiaga visą savaitę kasdien pateikiama internetinėje Telšių vyskupijos svetainėje.

Bernardinai.lt rugpjūčio 3 dieną Ritos Bagdonaitės parengtame straipsnyje pasakoja apie Lietuvos jaunimo kelionę į Lisaboną bei dalijasi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro piligrimų liudijimais iš Pasaulinių jaunimo dienų. Vieną iš jų pateikė Agnė Aleksandravičiūtė:

„Čia, Pasaulio jaunimo dienose, labai žavi tikinčiųjų gausa, piligrimais plūstančios gatvės, plevėsuojančios vėliavos ir džiaugsmu žibančios akys. Tą akimirką, kai prasilenki su grupe iš kitos šalies, kai akys susitinka, lūpų kampučiai pakyla, vieni kitiems pradeda mojuoti, staiga prisimeni, kad Bažnyčia – didžiulė, visą pasaulį apimanti šeima. Visgi didžiausią įspūdį paliko vyskupijų dienos. Gyvendama šeimoje gavau tiek meilės, rūpesčio, šilumos, šypsenų, kad jaučiausi geriau nei namie, už nieką mane priėmė su tokiu svetingumu, tokiu atsidavimu, kad dabar viskas, ko noriu, – tai pati mokytis taip besąlygiškai mylėti ir dalintis viskuo, ką turiu, didesnei Dievo garbei,“ – teigė viena iš Pasaulio jaunimo dienų dalyvių.

Liepos 30 d. lrt.lt pasidalijo straipsniu „Kunigo patarimai: kaip nutraukti bažnytinę santuoką?“ Žurnalistės Donatos Špokaitės kalbintas Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio tribunolo teisėjas kanonų teisės dr. kunigas Mindaugas Sabonis, pabrėžęs, kad Katalikų Bažnyčia yra turbūt vienintelė institucija, kurioje sudaryta santuoka yra neišardoma, priminė, kad kartais pasitaiko atvejų, kai santuoka gali būti pripažįstama negaliojančia.

„Reikia suprasti, kad bažnytinių skyrybų nėra. O bažnytinė santuoka negaliojančia skelbiama tik tada, kai pasiekiamas moralinis tikrumas, jog nuo pat savo sudarymo momento bažnytinė santuoka nebuvo laisva, nuoširdi, sąžininga. Reikia permąstyti, ar pavyks įrodyti, kad jūsų santuokinis laivas nuskendo, bet ir pateikti argumentų, kad jis buvo kiauras dar nepradėjęs plaukti. Kitais žodžiais tariant, anuliuoti bažnytinę santuoką reikia svarių priežasčių. Nereikia manyti, kad pateiktas ieškinys bus automatiškai patenkintas. Bažnyčioje nebūna skyrybų abipusiu sutarimu,“ – priminė kunigas Mindaugas Sabonis.

Toliau straipsnyje įvardijami pagrindiniai veiksniai, kuriuos nustatęs Bažnytinis tribunolas santuoką gali paskelbti niekine. Kunigo Mindaugo Sabonio teigimu, šiame procese svarbiausias yra santuokos sudarymo momentas, todėl svarbu draugystės laikotarpis ir santuokos pradžia. Prasidėję įvairūs, net baisūs, išbandymai ar net po kelerių metų atšalę jausmai nebėra priežastis santuokos negaliojimui.

Straipsnyje taip pat pateikiama konkrečios informacijos, norintiems kreiptis į Bažnytinį teismą – tiek apie būtinus pateikti dokumentus, tiek ir apie paties proceso kainą. Galiausiai pasidalijama ir santuokos anuliavimo procesą Bažnytiniame teisme sėkmingai praėjusio žmogaus liudijimu.

Rugpjūčio 3-iosios LRT televizijos laida „Dienos tema“ buvo skirta naujam nemažo atgarsio sulaukusiam įvykiui, sužinojus, kad dėl disponavimo pornografinio turinio medžiaga su vaikais neseniai nuo pareigų buvo nušalintas dar vienas Vilniaus arkivyskupijos kunigas. Žurnalisto Mindaugo Jackevičiaus pokalbis su „Mažosios studijos“ redaktore Rūta Tumėnaite ir Mykolo Romerio universiteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi vėliau buvo perteiktas ir straipsnyje, paskelbtame portale lrt.lt.  Pokalbio pradžioje pašnekovai paminėjo didelius lūkesčius, siejamus su birželio pabaigoje Lietuvos vyskupams išsiųstu katalikų visuomenininkų pasirašytu laišku, kuriame ragindama įkurti nepriklausomą ekspertų komisiją seksualiniams nusikaltimams Bažnyčioje tirti. Povilas Aleksandravičius kalbėjo ir apie gilių struktūrinių reformų poreikį Bažnyčioje, kurį paskatinti turėtų pasauliečiai ir viešumas. Problemos šaknų dėl labai netvarkingo dalies kunigų seksualinio gyvenimo ir polinkio vyskupijose slėpti tokio pobūdžio skandalus, jis ragina ieškoti Bažnyčios teologijoje ir kunigo įvaizdyje. Rūta Tumėnaitė išskyrė popiežiaus Pranciškaus pastangas kovoti su piktnaudžiavimu galia ir autoritetu Bažnyčioje bei nuolatinius jo susitikimus su seksualinio išnaudojimo aukomis įvairiose šalyse. Pašnekovės teigimu, itin svarbus toks popiežiaus susitikimas įvyko ir Pasaulinėse jaunimo dienose Portugalijoje, juk jauni žmonės yra ypač jautrūs neteisybei, skriaudai. Nors iš pradžių aukos būdavo tildomos, jomis netikėdavo, šiandien jos yra girdimos ir tai leidžia suvokti tikrąjį šios problemos mąstą Bažnyčioje.

Giedrius Tamaševičius

2023 rugpjūčio 06, 12:07