Paieška

Pijus X Pijus X  (Archivio fotografico Seminario vescovile di Treviso )

Pijus X – popiežius, kurį aplankė pirmoji lietuvių piligrimų grupė

Rugpjūčio 21 d. Bažnyčia liturginiame kalendoriuje mini šventąjį popiežių Pijų X. Šiaurės rytų Italijos Riese miestelyje, kuriame jis gimė, po liturginio minėjimo Mišių pirmadienio pavakare rengiama tradicinė procesija.

Prieš kiek daugiau kaip dvi savaites – rugpjūčio 4 d. – sukako 120 metų nuo popiežiaus Pijaus X išrinkimo. Šios sukakties proga vietinė Treviso vyskupija rengia šių metų spalio 6–15 dienomis vyksiančią šventojo popiežiaus relikvijų piligrimystę. Vatikano Šv. Petro bazilikoje saugomos šventojo popiežiaus relikvijos tomis dienomis lankys jo gimtinės parapijas.

Būsimasis popiežius ir šventasis gimė 1835 m. birželio 2 d. Riese miestelyje, Treviso vyskupijoje, Italijos šiaurės rytuose. Jau kitą dieną jis buvo pakrikštytas Juozapo Merkelio (Giuseppe Melchiorre) vardais. Baigęs vyskupijos seminariją, būdamas 23 metų amžiaus gavo kunigo šventimus. Pirmiausia devynerius metus jis tarnavo vikaru mažoje kaimo parapijoje, po to devynerius metus klebonavo kelis tūkstančius gyventojų turinčio miestelio parapijoje, dar po to – devynerius metus buvo Treviso katedros klebonas. 1884 m. kunigas G. Sarto buvo paskirtas Mantujos vyskupu. Šias pareigas jis ėjo irgi devynerius metus iki kol buvo perkeltas į Veneciją ir popiežiaus Leono XIII pakeltas kardinolu. Beje, kardinolas Sarto Venecijos patriarchu taip pat išbuvo devynerius metus. Bet popiežiavo ilgiau – vienuolika metų: nuo 1903 m. iki 1914 m.

Daug Pijaus X pontifikato bruožų atspindi ankstesnę jo, kaip kunigo ir vyskupo, darbo patirtį. Kunigaudamas jis stengėsi padėti vargstantiesiems, rūpinosi suaugusiųjų religiniu švietimu. Kai klebonavo vyskupijos katedroje, tuo pat metu jis buvo ir kunigų seminarijos rektorius. Tapęs vyskupu labai rūpinosi deramu klierikų rengimu kunigystei, skatino kunigus rūpintis socialiniais klausimais. 1903 m. rugpjūčio 4 d. išrinktas popiežiumi Pijaus X stengėsi, kad jo pasirinktas vyskupiškas šūkis Instaurare omnia in Christo (Visa atnaujinti Kristuje) apimtų visą Bažnyčios gyvenimą, tad rūpinosi ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų katekizavimu, išleido naują katekizmą, reformavo kunigų seminarijas.

Popiežius Pijus X su rimtu susirūpinimu žiūrėjo į kartu su visuomenės ir kultūros modernėjimu įsigalintį reliatyvizmą, kuris veikė ir Bažnyčios gyvenimą. Dėl to jo pontifikato metais buvo stiprinamos kanonų teisės, liturgijos ir biblistikos studijos. Romoje prie Grigaliaus universiteto šis popiežius įsteigė Biblijos institutą. Jo iniciatyva atnaujintas Bažnyčios kanonų teisės kodeksas.

Popiežius Pijus X pirmaisiais pontifikato metais – 1903-aisiais – paskyrė Vilniaus vyskupą Eduardą Roppą, 1906 m. – Lucko augziliarą vyskupą Antaną Karosą, kuris 1910 m. buvo paskirtas Seinų vyskupu, o 1926 m. tapo pirmuoju naujai įkurtos Vilkaviškio vyskupijos ganytoju; paskutiniais pontifikato metais – 1914-aisias – jis paskyrė paskutinį Žemaičių vyskupijos ganytoją Pranciškų Karevičių. Lietuvių delegacija 1908 m. dalyvavo popiežiaus Pijaus X kunigystės auksinio jubiliejaus minėjime. Tai buvo bene pirmoji didelė lietuvių piligriminė kelionė į Romą. Ta proga į Vatikaną atvykusius lietuvius popiežius priėmė atskiroje audiencijoje.

Pijus X mirė prieš 109 metus – 1914 m. rugpjūčio 20 d.  1951 m. jis buvo paskelbtas palaimintuoju; 1954 m. – šventuoju. (jm / Vatican News)

2023 rugpjūčio 21, 11:30