Paieška

Kryžius jurtoje Mongolijoje Kryžius jurtoje Mongolijoje 

Mongolija: mažoji Bažnyčia pasitinka popiežių

Mažos katalikų kaimenės lūkesčiai ir viltys belaukiant popiežiaus. Mongolijos ir Šventojo Sosto ryšiai užmegzti jau prieš 800 metų.

Daugelis užduoda klausimą – kodėl popiežius vyksta į Mongoliją? Pasak mongolų kunigo Pietrono Tserenkhando Sanjaajavo, tai Dievo dovana, padėsianti tikintiesiems augti tikėjime. Tikėjimas, kuris neturi didelių pajėgų ar išorinių ženklų, kuriais galėtų kliautis, tačiau jis paremtas gyvu Prisikėlusio Viešpaties buvimu, dialogu, rūpinimusi mažiausiais. Tikėjimas, patyręs, ką reiškia būti mažuma, kartais – marginalizuojamas. Maža Mongolijos bažnytinė bendruomenė Visuotinei Bažnyčiai gali pasiūlyti šviežumą tikėjimo, kuris kelia klausimus ir leidžiasi klausinėjamas. Augančios Bažnyčios troškimai pratęsia seną istoriją – prieš aštuonis šimtus metų popiežius siuntė taikos pasiuntinį pranciškoną Giovanni di Pian del Carpine su laišku, kurį šis turėjo įteikti mongolų imperijos chanui, tuo metu dominavusiam ir Kinijoje. 2022 m. liepą dabartinė Mongolijos valdžia atvykusi į Romą įteikė oficialų kvietimą popiežiui apsilankyti jų šalyje.

Dėl popiežiaus vizito Mongolija, kuri daugeliui atrodo tolima, tampa artimesnė krikščionims. Nes popiežius, lankydamas šią mažą kaimenę, sako, kokie Viešpačiui brangūs visi ir kiekvienas, net ir gyvenantis mažiau pažįstamoje pasaulio vietovėje. Mongolijos Bažnyčia tikisi, kad popiežiaus vizitas dovanos draugystę tarp skirtingų tautų, solidarumo ir vilties liudijimą. Šią viltį  perteikia saleziečio misionieriaus Leungo Kon-Chiu žodžiai: „Kas žino, koks medis išaugs iš šios mažytės sėklos“.

(DŽ/Vatican News)

2023 rugpjūčio 31, 10:10