Paieška

Minint 32-ąją Nepriklausomybės dieną Šv. Sofijos sobore Kyjive rugpjūčio 24 surengta Malda už Ukraina Minint 32-ąją Nepriklausomybės dieną Šv. Sofijos sobore Kyjive rugpjūčio 24 surengta Malda už Ukraina  (ANSA)

Malda už Ukrainos nepriklausomybę ir jos gynėjus

Rugpjūčio 24 dienos Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimų, įgijusių tokią svarbią reikšmę Rusijos agresijos kontekste, programa apėmė Ukrainos prezidento ir jo sutuoktinės maldą nacionalinėje Kyjivo Šv. Sofijos šventovėje, dalyvaujant visų Ukrainos religijų atstovams. Už krašto nepriklausomybę ir už jos gynėjus meldėsi Ukrainos lotynų ir graikų apeigų katalikai.

Rugpjūčio 24 dienos ryte Ukrainos prezidentiškoji pora, Volodymyras ir Olena Zelenskiai, įžengė į Kyjivo Šv. Sofijos šventovę, kur jų jau laukė visas krašto religines bendruomenes apimančios Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos nariai: ortodoksų, katalikų, protestantų, žydų, musulmonų bendruomenių vyresnieji, įskaitant Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didįjį arkivyskupą Sviatoslavą Ševčuką ir lotynų apeigų vyskupą Vitalijų Krivickį, Kyjivo ir Žytomiro ordinarą. Galima pridurti, kad, nors Šv. Sofijos šventovė visų pirma yra ortodoksiška, dėl savo istorinės ir simbolinės svarbos ji pranoksta vienos krikščioniškos konfesijos ribas.

„Maldos už Ukrainą“ Kyjivo Šv. Sofijos soboro ceremonijos metu choras sugiedojo „Tėve mūsų“ maldą, o kiekvienas ceremonijoje dalyvavęs religinių bendruomenių vyresnysis sukalbėjo po trumpą maldą už krašto gynėjus, sužeistuosius, išblaškytus ir visus likusius jo žmones pagal savo religinę tradiciją.

Rugpjūčio 24 dienos ryte specialų proginį vaizdo įrašą paskelbė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios ganytojas S. Ševčukas, kreipdamasis į savo bendruomenės tikinčiuosius.

„Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien norėčiau nuoširdžiai pasveikinti jus visus su mūsų laisvos Ukrainos valstybės Nepriklausomybės diena. Ukrainos nepriklausomybė yra šventė ir Dievo dovana. Šiandien pirmiausia norime padėkoti Viešpačiui Dievui už tai, kad davė mums laisvą ir nepriklausomą valstybę, už tai, kad galime būti verti savo šalies žmonės", – kalbėjo ukrainiečių ganytojas.

Nepriklausomybės dieną, sakė jis, bandome suvokti laisvės dovanos vertę ir už ją dėkoti.  Taip pat ryžtis ją priimti ir joje augti. Būti laisvam pirmiausia reiškia galimybę daryti gera.

„Tik laisvi žmonės gali kurti laisvą valstybę, tėvynę. Kovokime už laisvę nuo bet kokio blogio“,  – ragino didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, pridūręs, kad aukščiausia laisvės realizavimo forma yra meilė ir pakvietęs prisiminti tuos, kurie sugebėjo mylėti savo kraštą iki pasiaukojimo įvairiais ukrainiečių tautos istorijos laikais ir epochomis, ne vien svajoti, bet ir kovoti savo prakaitu ir krauju.

„Šiandien ypač meldžiamės už mūsų merginas ir vaikinus, kurie gina mūsų nepriklausomybę karo, kurį Rusija atnešė į mūsų žemes, mūšių laukuose. Šią šventę šiandien galime švęsti tik todėl, kad Ukrainos kariuomenė užtikrina laisvės erdvę“, – sakė vyriausiasis ukrainiečių graikų katalikų ganytojas.

Jis taip pat pakvietė atsiminti tuos bendrapiliečius, kurie yra Rusijos okupuotose teritorijose ir gali smarkiai nukentėti, net gyvybę prarasti, jei būtų sugauti švenčiantys Ukrainos Nepriklausomybės dieną. Karas ypač leido suprasti, kad tai yra visų bendrasis gėris ir todėl visi turi padaryti tai, ką gali, kad jis būtų išsaugotas nelygioje kovoje, remti kariuomenę, padėti tiems, kurie buvo sužeisti kare.  

„Šiandien meldžiamės: Dieve, palaimink Ukrainą, Dieve, palaimink dorus ir laisvus Ukrainos vaikus! Didysis ir vienintelis Dieve, gelbėk Ukrainą!“ – meldė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

„Visagali ir gailestingasis Dieve, per Švenčiausiąją Mergelę Mariją prašome Tavęs pagalbos ir apsaugos šiandien. Prašome Tave priimti mūsų maldas, kurias aukojame Tau šiuo karo išbandymų metu, suteikti mums jėgų atsilaikyti bei apginti teisę gyventi savo žemėje. Marija, mūsų dangiškoji Motina ir Užtarėja, drąsiai prašome Tave užtarti mūsų Tėvynę, padėti mums apsaugoti ją nuo priešų ir laimėti. Amen“, – meldė Lvivo lotynų apeigų arkivyskupijos augziliaras Edvardas Kava ir pridūrė: „Šiandien savo maldomis ir dėkingumu apgaubkime mūsų neįveikiamus karius. Jų pasiaukojimo ir ištikimybės priesaikai dėka vis dar turime nepriklausomybę. Tegul Viešpats būna jų stiprybė ir galia!“

Specialų kreipimąsi į karius paskelbė ir Lvivo arkivyskupijos kariuomenės kapelionai.

„Brangūs Ukrainos valstybės gynėjai! Šiandien jūsų dėka mes vis dar esame nepriklausoma valstybė. Ukrainos nepriklausomybė dabar nuplauta jūsų prakaitu ir krauju, pralietu dabartinio karo mūšiuose už mūsų teisę gyventi Dievo duotoje žemėje. Už 32-ąją Nepriklausomybės dieną esame skolingi visiems, kurie stojo ginti mūsų Tėvynės tam, kad ji turėtų ateitį. Jūs prisijungėte prie tų, kurie per išsivadavimo kovas kūrė istoriją ir oriai užėmėte savo vietą tarp jų. Didžiuojamės ir dėkojame jums už jūsų žygdarbį. Pažadame būti verti jūsų drąsios aukos ir rūpintis žeme, kurią savo krauju mums apgynėte. Tegul Viešpats padeda jums įvykdyti šią misiją, tegul Jis saugo jus ir jūsų šeimas, pagreitina pergalę. Su Nepriklausomybės diena, kariai! Su Nepriklausomybės diena, Ukraina! Esame su jumis malda, žodžiais ir darbais!“, – rašoma ukrainiečių kapelionų sveikinime. (RK / Vatican News)

2023 rugpjūčio 24, 13:51