Paieška

Kūrinija, kiekvienos būtybės gyvybinė erdvė Kūrinija, kiekvienos būtybės gyvybinė erdvė 

Kvietimas skirti laiko Kūrinijai

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d. pasaulio krikščionys yra kviečiami švęsti „Kūrinijos laiką“. Dažnai krikščioniškas gyvenimas yra apribojamas požiūriu į save, į artimą ir visuomenę, į Dievą. Tačiau žmogaus veiklai ėmus radikaliai keisti planetos veidą, pabudo ekologinis sąmoningumas ir gimė ekologiniai judėjimai. Panašiai prieš keliasdešimt metų užgimė krikščioniški judėjimai, kurie pradėjo kalbėti apie, rodos, pamirštą, bet į Apreiškimą įaustą matmenį – pagarbą Kūrinijai ir atsakomybę už ją.

Šis sąmoningumas visų pirma išryškėjo paskirose Bažnyčiose ir ekumeniniuose ratuose. Išsiskiria 1989 metų Konstantinopolio patriarcho Dimitrios I kvietimas visiems ortodoksams rugsėjo 1-ąją dieną, kuria prasideda liturginiai metai, pradėti minėti Maldos už Kūriniją dieną. Vėliau Pasaulio Bažnyčių Taryba pasiūlė vienos dienos minėjimą paversti iniciatyvomis turtingu kelių savaičių trukmės laikotarpiu, pasibaigiančiu spalio 4-osios, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, kurio dvasingumas taip glaudžiai susijęs su meile Kūrinijai, liturginiu minėjimu. Nors Kūrinijos laiko iniciatyvose jau dalyvavo įvairūs katalikiški rateliai, 2015 metais popiežius Pranciškus paragino jį švęsti kiekvienoje vyskupijoje, kiekvienoje parapijoje, nes, kaip pažymima tų pačių metų enciklikoje Laudato si’ apie mūsų bendrus namus, esame ne pasirinktinai, o neatsiejamai bendra atsakomybe susieti tarpusavyje ir su Kūrinija. 

Europos katalikų vyskupų konferencijų taryba (CCEE), kuriai šiuo metu pirmininkauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, ir Europos Bažnyčių Taryba (CEC), kuriai vadovauja birželį Taline išrinktas graikų ortodoksų arkivyskupas Nikitas, rugpjūčio 25-ąją paskelbė bendrą kvietimą minėti šių metų Kūrinijos laiką, kurio pagrindinė tema – „Tegul teka teisingumas ir taika“, perfazuojanti pranašo Amoso žodžius: „Tegul teka teisė lyg vandenys, o teisingumas tarsi amžina versmė (žr. Am 5, 24)“. 

Ekumeninėje arkivyskupų G. Grušo ir Nikito pasirašytoje deklaracijoje primenama, kad prieš tapdamas pranašu Amosas turėjo žemės sklypą ir šeimą. Po to pažino tremtinio ir pabėgėlio dalią, patyrė skurdą, išgyveno niokojančią sausrą, skausmą dėl praeities ir nežinią dėl ateities, matė, kaip jo paties tautą žaloja neteisingumas, kylantis iš prarajos tarp turtingų ir vargšų. Tada netikėtai išgirdo Dievo Žodį, kurį turėjo perduoti kitiems, – skelbti malonę ir viltį vargšams. Ši nepaprasta pranašo Amoso, kurio vardas reiškia „naštų nešiotojas“, dvasinė kelionė ir įkvėpė 2023 temą „Tegul teka teisingumas ir taika“. 

Ji pasitelkia sraunios upės simbolį. Vanduo yra paprastas, tačiau esminis elementas mūsų gyvenime, gyvybės ir apsivalymo ženklas mūsų tradicijose. Vanduo yra krikšto, naujo gyvenimo ir atsivertimo simbolis. Tuo pat metu žinome, kad žmogaus išgyvenimui būtinas švarus vanduo ne visiems pasiekiamas, o daug mūsų brolių turėjo visai palikti savo namus – kartais dėl visiško vandens trūkumo, kartais dėl jo pertekliaus, dėl gamtinių ar paties žmogaus sukeltų potvynių.

Tad per Kūrinijos laiką – maldos ir atsivertimo laiką – įsiklausykime į nuo įvairių ekologinio neteisingumo formų nukentėjusių brolių ir seserų kvietimą, melskime Dievą, kad teisingumas ir taika tekėtų mūsų pasaulyje. Melskimės taip, kai matome karo padarinius Ukrainoje, Somalyje, Jemene, Eritrėjoje, Mianmare ir kitose vietose, kur net vanduo naudojamas kaip ginklas prieš paprastus žmones, negalinčius patenkinti pagrindinių poreikių. 

„Šiuo maldos ir atsivertimo laiku priminkime sau, kad Dievas nori, jog kiekvienas iš mūsų kiekvienoje gyvenimo situacijoje elgtųsi teisingai ir taikiai. Jei puoselėsime pasitikėjimu grįstą santykį su Dievu, broliais ir seserimis bei gamta, tarp mūsų gausiai sruvens tikras teisingumas ir taika“, – pažymima deklaracijoje, kurioje pasaulio lyderiai dar kartą kviečiami ateinančioje Klimato konferencijoje COP28, vyksiančioje Dubajuje, priimti sprendimus pagal Paryžiaus susitarimą, pasinaudoti proga kloti pagrindus teisingesniam ir tvaresniam gyvenimui, pagarbiam Kūrinijai, Dievo dovanai. Nors tai ypač politikų ir kitų turinčiųjų atsakomybę užduotis, prie to gali ir turi prisidėti kiekvienas. 

„Kviečiame visus krikščionis bažnyčiose, parapijose, bendruomenėse ir visus geros valios žmones visoje Europoje nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d. ekumenine dvasia, susivienijus maldoje ir bendrais veiksmais, laikytis ir švęsti 2023 metų Kūrinijos laiką. Šiuo Kūrinijos laiku norime būti Kristaus, gyvojo vandens šaltinio, liudytojai. Norime dirbti ir melstis, kad mūsų bažnyčios taptų svetingomis erdvėmis, kuriose aiškiai girdėtųsi balsas, skelbiantis: „Tegul teisingumas ir taika teka kaip amžina versmė mūsų pasaulyje““, – rašoma CCEE ir CEC pirmininkų ekumeninėje deklaracijoje. (RK / Vatican News)

2023 rugpjūčio 26, 09:07