Paieška

Atlaidų dalyviai Porciunkulėje Atlaidų dalyviai Porciunkulėje 

Atlaidai Porciunkulėje 2023 metais

Porciunkulėje (Asyžius) trečiadienį, rugpjūčio 2 d., pagal aštuonių šimtmečių tradiciją, švenčiami garsieji Šv. Pranciškaus atlaidai, vadinami Asyžiaus, arba Porciunkulės, atlaidais.

Atlaidų pradžios Mišias rugpjūčio 1 d. aukojo t. Massimo Fusarelli, Pranciškonų mažesniųjų brolių vyresnysis, o trečiadienį pagrindinėms atlaidų šv. Mišioms vadovaus nominuotasis kardinolas, pranciškonas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas.

Porciunkulės atlaidus 1216 m. oficialiai suteikė popiežius Honorijus III šv. Pranciškaus Asyžiečio prašymu, kiek vėliau popiežiškąja bule (1223 m. Solet annuere) jis pripažino ir Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordiną.

Pagal Pranciškaus Asyžiečio mintį, atlaidai skirti visiems, jų proga (rugpjūčio 2 d.) apsilankantiems Porciunkulės koplyčioje, esančioje prie pat Asyžiaus. Į popiežiaus Honorijaus klausimą, kam to reikia, šv. Pranciškus atsakęs: „Noriu visus pasiųsi į Dangų!“.

Popiežius sutiko ir atlaidus suteikė kartą per metus, rugpjūčio 2 d., Porciunkulės koplyčioje apsilankantiems atgailautojams. Vėliau atlaidų galimybė išplėsta visose pranciškonų bažnyčiose tą pačią rugpjūčio 2 d., o Porciunkulės bažnyčioje – kasdien. Dabar Porciunkulės atlaidus rugpjūčio 2 d. tikintieji gali pelnyti bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje įvykdę atlaidams privalomas sąlygas: atlikę sakramentinę išpažintį, sudalyvavę Eucharistijoje, priėmę Komuniją ir pasimeldę popiežiaus intencija. (SAK/Vatican News)

2023 rugpjūčio 01, 12:28