Paieška

Devintoji konsistorija: trys paskirtieji kardinolai iš Afrikos

Rugsėjo 30 d. vyksiančioje konsistorijoje trys vyskupai iš Afrikos bus pakelti kardinolais – ganytojai iš Pietų Afrikos, Tanzanijos ir Pietų Sudano. Tai ženklas, kad pastaraisiais dešimtmečiais po Vatikano II Susirinkimo Kardinolų kolegija tampa vis įvairesnė. Popiežiui pataria kardinolai, kilę iš visų pasaulio kampelių, tai atskleidžia pilnesnį visuotinės Bažnyčios vaizdą.

Keiptauno arkivyskupas Stephenas Brislinas

Vienas iš trijų Afrikos vyskupų, paskirtų kardinolais – Stephenas Brislinas. Nuo liepos 9 d., kai popiežius paskelbė apie naujų kardinolų skyrimą, Pietų Afrikos Keiptauno arkivyskupui nenustoja plūsti sveikinimo žinutės iš įvairių šalių ir skirtingų visuomenės sluoksnių. Tarp jų – ir Pietų Afrikos prezidento Cyrilio Ramaphosos sveikinimas, kuris apibūdino skyrimą kaip išskirtinę asmeninę garbę ir arkivyskupo dvasinio vadovavimo ir administravimo Pietų Afrikos Bažnyčioje pripažinimą.

Stephenas Brislinas
Stephenas Brislinas

Arkivyskupas S. Brislinas Vatican News pasakoja apie iššūkius, su kuriais susiduria Bažnyčia šiandien, ir sako, kad Bažnyčios vaidmuo kuriant teisingesnę ekonomiką – esminis. Arkivyskupas S. Brislinas pasakoja apie savo šalies kontekstą, išgyvenamus didžiulius iššūkius. Visų pirma tai didžiulis išgijimo poreikis, ypač santykių srityje, nes visuomenė sugriauta – tai apartheido paveldas. Tačiau reikia žvelgti į priekį ir nusimesti rasistinius skirstymus. „Visi esame pietų afrikiečiai, turime kartu stengtis šalies labui. Tai išgijimas, kuris negali įvykti vien žmonių valia, tik Dievas gali jį suteikti“.  Reikia ir ekonominio persikeitimo – nors Bažnyčia negali formuoti ekonomikos politikos, tačiau per socialinį mokymą gali perteikti svarbias vertybes ekonomikos sistemai, kad ji taptų teisingesne.

Kokiomis nuotaikomis pasitinka šią naują atsakomybę? Paskirtasis kardinolas viliasi išlikti ištikimas tam, ko iš jo prašoma: ištikimas Bažnyčiai, apaštalinei tradicijai, Jėzui Kristui, kad galėtų skelbti ir skleisti Evangeliją žmonėms. Jis linki, kad Bažnyčia atliktų didesnį vaidmenį Pietų Afrikoje ir kitose šalyse, nes tikinčiųjų užduotis – nešti tiesą ir grožį,  nepaisant didžiulių iššūkių vesti žmones į viltį ir padėti pamatyti tikrovę, pažadėtą Jėzaus Kristaus.

Arkivyskupas S. Brislinas primena, kad konsistorija vyks prieš pat sinodą sinodiškumo tema. Pasak jo, tai puiki proga Bažnyčiai aptarti daug naujų klausimų, kurių Bažnyčia anksčiau negvildeno. „Mums reikia kolektyvinės visos Bažnyčios išminties, nes Šv. Dvasia veikia visoje Bažnyčioje, ne tik per vyskupus ir kunigus.“ Arkivyskupas priduria, kad sinodinis kelias Pietų Afrikoje sutiktas labai palankiai, visi įsitraukė jausdami, kad tai visuotinis reiškinys, o kartu tai proga augti kartu ir vietinėse bendruomenėse, kad Bažnyčia taptų įsiklausančia, įsigilinančia, atsiveriančia Šventajai Dvasiai.

Škotų ir airių kilmės 66-erių metų arkivyskupas Stephenas Brislinas gimė 1956 m. Velkome, įšventintas kunigu 1983 m. 2006 m. buvo paskirtas Kronstado vyskupu, įšventintas 2007 m. sausį. Po trijų metų paskirtas Keiptauno arkivyskupu. 2012–2016 m. arkivyskupas vadovavo Pietų Afrikos tarpregioninei tarybai, 2013–2019 m. buvo Pietų Afrikos vyskupų konferencijos pirmininkas.

Stephenas Mulla
Stephenas Mulla

Pietų Sudano kardinolas Stephenas Mulla

Džubos arkivyskupas Stephenas Ameyu Martin Mulla, reaguodamas į žinią apie paskyrimą kardinolus, Pietų Sudano ir Sudano katalikų vyskupų konferencijos sekretoriate sakė, kad Bažnyčios laimė yra jo laimė, ir tai atsispindi įvairiais būdais. Nors skyrimas jį labai nustebino, arkivyskupas nuolankiai priima jo sprendimą, žvelgdamas į jį kaip galimybę tarnauti Bažnyčiai didesniu pajėgumu. Pasak arkivyskupo, jo išrinkimas kardinolu – tai Bažnyčios darbo liudijimas, pripažintas popiežiaus, pabrėžiant jų pastangų svarbą ir viltį, kad jos įkvėps Pietų Sudano žmones.

Arkivyskupas Stephenas Mulla gimė Ido mieste Sudane 1964 m. sausio 10 d. 1991 m. įšventintas į kunigus, 1993–1997 m. studijavo Romoje Popiežiškajame Urbono universitete, kur įgijo dogmatinės teologijos daktaro laipsnį, jo disertacijos tema – religinis dialogas ir susitaikinimas Sudane. Buvo Džubos seminarijos rektorius, 2019 m. sausio 3 d. popiežius paskyrė jį Torito vyskupu, 2020 m. tapo Džubos arkivyskupu ir Torito apaštaliniu administratoriumi. Jo paskyrimas sulaukė tam tikrų vietos tikinčiųjų prieštaravimų, paremtų etniniu genčių susiskaidymu. Popiežius peržiūrėjo prieštaraujančiųjų kaltinimus, ir po kelių mėnesių patvirtino arkivyskupo paskyrimą.

Arkivyskupo S. Mulla paskyrimas kardinolu yra istorinis įvykis, nes tai pirmasis kardinolas iš Pietų Sudano nuo tada, kai šalis tapo nepriklausoma 2011 m.

Protase’as Rugambwa
Protase’as Rugambwa

Tanzanijos kardinolas Protase’as Rugambwa

Tarp naujai paskelbtų kardinolų – Tanzanijos Taboros arkivyskupas Protase’as Rugambwa. Šventasis Tėvas dar šių metų balandį paskyrė tuometinį Evangelizavimo dikasterijos sekretorių Taboros arkivyskupu koadjutoriumi.

Arkivyskupas Protase‘as Rugambwa gimė 1960 m. gegužės 31 d. Tanzanijoje, Bunenoje, į kunigus įšventintas 1990 m. rugsėjo 2 d. Pulengės vyskupijoje. 1998 m. jam suteiktas pastoracinės teologijos daktaro laipsnis Popiežiškajame Laterano universitete. Nuo 2002 m. iki 2008 m. jis darbavosi Tautų evangelizavimo kongregacijoje, 2008 m. sausio 18 d. paskirtas Kigomos vyskupu. 2012 m. Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius ir Popiežiškųjų misijų draugijų prezidentas, su asmeniniu arkivyskupo titulu. Čia jis dirbo iki 2023 m. kovo mėn. Darbuodamasis Vatikane, Tanzanijoje gimęs paskirtasis kardinolas gynė jaunimą, ypač pažeidžiamą nuo migracijos iššūkių. 2022 m. jis paragino Centrinės Afrikos regioninių vyskupų konferencijų asociacijos narius ginti jaunus žmones, kreipti dėmesį į migracijos reiškinį, kurio aukos yra jaunimas.

 

2023 liepos 15, 13:52