Paieška

Palendrių benediktinų vienuolynas mini 25 metų sukaktį Palendrių benediktinų vienuolynas mini 25 metų sukaktį 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (liepos 9 d.)

Naujas Vilniaus dominikonų vyresnysis, Valstybės dienos minėjimai, Palendrių benediktinų vienuolyno sukaktis ir diskusija apie saugią aplinką Bažnyčioje.
Giedrius Tamaševičius:

Birželio 26 d. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyno broliai naujuoju vienuolyno prioru trejų metų kadencijai išrinko brolį Jokūbą Mariją Goštautą OP. Šią proga dienraštyje bernardinai.lt jį kalbino Rita Bagdonaitė, pokalbio pradžioje paprašiusi aptarti pašaukimo klausimą. „Pašaukimas suteikia galimybę išgyventi save kaip pilnatvę, tikrovę, kurioje aš galėčiau dovanotis. Ne tai, ką galiu gauti, o ką galiu duoti, yra pašaukimo esmė. Ko gero, didžiausia problema yra ta, kad visas mūsų buvimas pasaulyje sukoncentruotas į save, kad aš esu pasaulio centras, pamirštant, kad pati didžiausia dovana yra bendrystės dovana, santykio dovana vienų su kitais ir santykio su Dievu. Ir visas dvasinio gyvenimo stabilumas ir brandumas yra per santykius – tiek per santykį su savimi pačiu, tiek santykyje su Dievu,“ – kalbėjo naujasis Vilniaus dominikonų prioras.

Liepos 8-ąją naujienų portalas lrt.lt  paskelbė straipsnį pavadinimu „Kadaise įvaikintas kunigas Dievui dėkoja už humoro jausmą, mokslus Amerikoje ir vietą, kur pasitikrina, ar vis dar yra žmogus“. Tai išsamus pokalbis su Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektoriumi kunigu Gediminu Jankūnu, ypač dėkojančiu Dievui už humoro jausmą: „Tai, apie ką aš kalbu, tai, kam atstovauju, yra gilūs ir rimti dalykai. Ne visada esame paruošę savo protus ir širdis tokiam kiekiui gelmės ir tiesos. Tai humoras leidžia šiek tiek žaismingiau į viską pažvelgti, būti mažiau gynybiškam, atsiverti kito tiesai. Man bendraujant su žmonėmis tai leidžia užglaistyti įtampas, iškilusias tvoras, sienas. Niekas nenori tiesos su kirviu, visi nori tiesos su meile. O tiesa su meile, nepasitelkiant humoro, sunkiai pasakoma,“ – kalbėjo kunigas Gediminas Jankūnas.

Liepos 6-ąją, Valstybės dienos proga Vilniaus arkikatedroje aukotų Mišių pamoksle Gintaras Grušas kalbėjo apie pasitikėjimo svarbą: „Pasitikėjimo santykis turi būti ugdomas tiek asmeniniame, tiek bendruomenės gyvenime, kad klestėtų valstybė. Ne tik ekonominės gerovės prasme, bet taikoje ir teisingume. Tam reikia maldos, kad visuose sprendimuose sektume Dievo nurodytu keliu.“ Vilniaus arkivyskupas taip pat priminė, kad kitą savaitę Lietuvos sostinėje NATO viršūnių susitikimą malda lydės ir Vilniuje susirinkę Europos kariuomenių ordinarai.

Švenčiant Valstybės dieną Vilniuje vyko iškilminga Triumfo eisena nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų. Prie Bazilijonų vartų Triumfo eiseną pasitiko ir pasveikino tradicinių religinių bendruomenių atstovai, tarp jų ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, savo sveikinimo žodyje padėkojęs už praeitį, už Vilniaus šventųjų pavyzdžius, jis kvietė švęsti dabartį ir dėkoti už laisvės dovaną, už galimybę laisvai ir saugiai švęsti Vilniaus gimtadienį ir Valstybės dieną.

Liepos 8 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įvyko susitikimas dėl saugios aplinkos Bažnyčioje užtikrinimo, atsiliepiant į viešą laišką, kurį gavo Lietuvos vyskupai ordinarai.

Vilniaus arkivyskupijos informaciniame pranešime rašoma, kad pokalbyje su laišką pasirašiusiųjų atstovais buvo plačiai kalbėta apie nepriklausomo tyrimo galimybes ir perspektyvas. Bandyta išsigryninti, kaip ir koks galėtų vykti nepriklausomas tyrimas, kad jis atskleistų esamą situaciją ir padėtų geriau suprasti aukas, jų patirtas skriaudas, ir numatyti kelią jų išgydymui bei nusikaltimų užkardymui. Sutarta tęsti šį dialogą. „Arkivyskupas kviečia bendradarbiauti psichologus ir kitus kvalifikuotus specialistus tiek pranešimų priėmimo, skundų tyrimo, pagalbos aukoms, tiek ir prevencijos srityse. Aptarta, kad reiktų plėsti galinčių dalyvauti specialistų kanoniniuose tyrimuose ratą, nors ir iki šiol, kaip Gairėse numatyta, tyrimuose Vilniaus arkivyskupijoje dalyvavo psichologas ir teisininkas. Svarbu permąstyti pranešimų apie smurto atvejus gavimo kanalus, kad būtų paprasčiau pranešti apie patirtą išnaudojimą, kad išklausantys asmenys būtų ir pasauliečiai,“ – rašoma Vilniaus arkivyskupijos informaciniame pranešime.

Liepos 8 dieną Palendrių šv. Benedikto vienuolyno bažnyčioje buvo paminėta šio benediktinų vienuolyno įkūrimo Lietuvoje 25-erių metų sukaktis. Šventėje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Antun Rajič, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Palendrių vienuolyną fundavusios Solesmes kongregacijos abatas Geoffroy Kemlin OSB, abatas emeritas Phillippe Dupont OSB ir kiti garbūs svečiai. Mišiose drauge su vienuoliais giedojo Vilniaus šv. Kazmiero grigališkojo choralo studijos choralistai, artimai lydintys benediktinų bendruomenę nuo pačių pirmųjų jos žingsnių Lietuvoje.

Mišių homilijoje apaštališkasis nuncijus pasidžiaugė, kad prieš 25 metus Dieviškosios Apvaizdos dėka ir Prancūzijos Solesmes abatijos vienuolių nutarimu buvo atvertas naujas Bažnyčios Lietuvoje istorijos puslapis – po daugiau nei šimto metų pertraukos buvo pasėta vienuolinio benediktinų gyvenimo sėkla, kuri sudygo, išaugo ir sužydėjo. (Parengė Giedrius Tamaševičius)

2023 liepos 09, 14:09