Paieška

Skautai ir studentai iš Lvivo Šv. Petro aikštėje Skautai ir studentai iš Lvivo Šv. Petro aikštėje  (ANSA)

Popiežius sveikino jūreivius, kvietė maldai už Ukrainą ir Šventąją Žemę

Kaip įprasta, po vidudienio maldos popiežius Pranciškus sveikino Šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus ir piligrimus, įskaitant jaunuolius iš Ukrainos, ir atkreipė dėmesį į keletą įvykių Bažnyčioje ir pasaulyje.

„Su liūdesiu sužinojau, kad Šventojoje Žemėje vėl pralietas kraujas. Tikiuosi, kad Izraelio ir Palestinos valdantieji atnaujins tiesioginius pokalbius, kad būtų nutraukta smurto spiralė ir atverti susitaikymo bei taikos keliai“, – sakė Pranciškus, užsimindamas apie įvykius Jenino pabėgėlių stovykloje.

Popiežius priminė sekmadienį, liepos 9-ąją, minėtą „Jūrų sekmadienį“, skirtą dirbantiems laivuose, uostuose, pakrantėse. „Dėkoju jūreiviams, kurie ne vien dirba, bet ir saugo jūrą nuo taršos“, – sakė Pranciškus, prisiminęs vieną audienciją italų žvejams, papasakojusiems apie tonas plastiko ir kitų žmonių sumestų šiukšlių, kurias jie surinko iš vandens. 

Šventasis Tėvas taip pat padėkojo kapelionams ir savanoriams, kurie darbuojasi tarp žvejų, jūreivių ir kitų su jūra susijusių profesijų žmonių, melsdamas jiems Marijos, Jūrų Žvaigždės, užtarimo. Jis su dėkingumu paminėjo ir tuos, kurie jūroje gelbsti migrantus, išskirdamas „Mediterranea Saving Humans“ iniciatyvą. 

„O dabar sveikinu jus, romiečiai ir piligrimai, kurie, nepaisant liepos kaitros, esate čia, aikštėje! Ačiū jums visiems! Ypač džiaugiuosi galėdamas pasveikinti skautus ir universiteto studentus iš Ukrainos miesto Lvivo: laiminu jus, kaip ir jūsų artimuosius ir visą tautą, taip išbandomą. Melskimės už šią taip kenčiančią tautą“, – pakvietė popiežius. Jis taip pat pasveikino lenkus ir priminė sekmadienį vykusią didelę tradicinę piligrimystę į Čenstakavos Dievo Motinos šventovę. (RK / Vatican News)

2023 liepos 09, 14:00