Paieška

PJD Čenstakavoje 1991 m. PJD Čenstakavoje 1991 m.  

Pasaulio jaunimo dienų istorija (1986–2023)

Rugpjūčio 1–6 dienomis Portugalijos sostinėje Lisabonoje ir Fatimos Dievo Motinos šventovėje vyks Pasaulio jaunimo dienų renginiai, kuriuose nuo rugpjūčio 3 d. dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Pasaulio jaunimo dienų tradiciją įvedė popiežius Jonas Paulius II. Pirmą kartą Pasaulinė jaunimo diena buvo švenčiama 1986.

Dar prieš Pasaulio jaunimo dienų pradžią, 1984 ir 1985 m. Romoje įvyko du didieji jaunimo susitikimai, iš kurių išaugo ši tradicija. 1983–84 metais Romoje ir visoje Bažnyčioje buvo švenčiami Išganymo jubiliejaus metai. Ta proga 1984-ųjų gavėnios pabaigoje, balandžio 11–15 dienomis, Romoje buvo švenčiamos jubiliejinės jaunimo dienos, kuriose dalyvavo apie 600 tūkst. jaunų žmonių iš viso pasaulio.

1984 m. balandžio 14 d. Šventojo Petro aikštėje Jonas Paulius II kreipėsi į viso pasaulio jaunimą: „Kas sakė, kad šiuolaikiniai jaunuoliai prarado vertybių jausmą? Ar tikrai negalima jais pasikliauti? Manau, kad pati šių dienų (jaunimo susitikimo šventųjų metų proga) patirtis – didinga ir guodžianti bendrumo, brolybės ir drąsos atvirai išpažinti tikėjimą patirtis – savaime yra atsakymas į tokius klausimus ir tokių abejonių paneigimas!“

Kitą dieną, balandžio 15-ąją, Verbų sekmadienį, Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių pabaigoje popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui Išganymo jubiliejaus kryžių. Šis kryžius, įteiktas kaip Šventųjų metų atminimo simbolis, tapo Jaunimo dienų kryžiumi, lydinčiu jaunimą per visas iki mūsų dienų švęstas Pasaulio jaunimo dienas.

Jungtinių Tautų Organizacija 1985 metus buvo paskelbusi Tarptautiniais jaunimo metais. Į jų minėjimus įsijungė ir Katalikų Bažnyčia. Vėl Verbų sekmadienį ir jo išvakarėse (kovo 30–31 dienomis) Romoje buvo surengtas tarptautinis jaunimo susitikimas tema: „Kristus mūsų viltis“. Ta proga popiežius Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui ir jame pranešė, kad kasmet Verbų sekmadienį bus švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Popiežiaus laiške buvo taip pat nurodyta Pasaulio jaunimo dienų minėjimo tvarka: Verbų sekmadienį jaunimo dienos bus švenčiamos visose vyskupijose, o kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus, vyksiančius vis kitame pasaulio mieste.

Pirmoji Pasaulinė jaunimo diena 1986 m. Verbų sekmadienį (kovo 23 d.) buvo švenčiama vietiniu mastu vyskupijose. Antrosios Pasaulinės dienos proga, 1987 m. balandžio 11–12 dienomis Argentinos sostinėje Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas, kuriame dalyvavo ir popiežius Jonas Paulius II.

Iš pradžių buvo laikomasi 1985 m. Jono Pauliaus II nustatytos tvarkos: po didžiojo pasaulinio susitikimo kitais metais jaunimo diena buvo švenčiama vyskupijose, o dar po metų vėl buvo rengiamas didysis pasaulinis susitikimas. Antrą kartą toks susitikimas 1989 m. vasarą buvo surengtas Ispanijos Santjago de Kompostela šventovėje. 1991 m. jaunimas buvo pakviestas į Lenkijos Čenstakavą. Pirmą kartą Pasaulio jaunimo dienos buvo surengtos iš komunizmo išsivadavusioje šalyje ir kartu su laisvę atgavusios Lenkijos jaunimu jas galėjo švęsti ir jaunimas iš kitų panašaus likimo valstybių. Po to pasauliniai jaunimo susitikimai buvo surengti JAV Denverio mieste (1993), Filipinų sostinėje Maniloje (1995) ir Paryžiuje (1997). Susitikimas Maniloje buvo rekordinis – jame dalyvavo net keturi milijonai jaunuolių.

2000 m. švenčiant didįjį krikščionybės jubiliejų Pasaulio jaunimo dienos buvo surengtos Romoje. 2002 m. Pasaulio jaunimo dienos vyko Toronte, Kanadoje. Jose paskutinį kartą dalyvavo šios tradicijos pradininkas popiežius Jonas Paulius II.

PJD Madride 2011 m.
PJD Madride 2011 m.

2005 m. Kelne švęstose Pasaulio jaunimo dienose dalyvavo jau popiežius Benediktas XVI. Su juo Pasaulio dienas jaunimas šventė taip pat 2008 m. Sidnėjuje ir 2011 m. Madride.

Į 2013 m. vasarą Brazilijos Rio de Žaneire švęstas Pasaulio jaunimo dienas keliavo jau popiežius Pranciškus. 2016 m. didysis jaunimo susitikimas vyko Krokuvoje, o 2019 m. – Panamoje. Užbaigiant pastarąjį susitikimą buvo pranešta, kad kitas vyks 2022 m. vasarą. Tačiau parsidėjusi COVID-19 pandemija privertė jaunimo susitikimą Lisabonoje nukelti į 2023 m.

Popiežius Pranciškus taip pat pakeitė vyskupijose švenčiamų Pasaulio jaunimo dienų tvarką. Anksčiau švęstos Verbų sekmadienį, nuo 2021 m. jos švenčiamos per liturginius metus užbaigiančią Kristaus – Visatos Valdovo iškilmę. (jm / Vatican News)

PJD Panamoje 2019 m.
PJD Panamoje 2019 m.
2023 liepos 21, 14:54