Paieška

T. Andrijus Zelenskis SJ, Ukrainos kariuomenės kapelionų vadovas T. Andrijus Zelenskis SJ, Ukrainos kariuomenės kapelionų vadovas 

Kariuomenės ordinarų susitikimas Vilniuje

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) ir Vilniaus arkivyskupija pasidalijo pranešimu apie kariuomenės ordinarų susitikimą Vilniuje tuo metu, kai Lietuvos sostinėje vyko NATO viršūnių susitikimas. Kariuomenės ordinarus priėmė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, CCEE pirmininkas ir Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius.

Vilniaus arkivyskupas pažymėjo, kad susitikimas Vilniuje yra pirmasis CCEE organizuojamas kariuomenės ordinarų susitikimas, kuris vėliau bus rengiamas kas dvejus metus.

Tarp svečių ir pranešėjų buvo Ukrainos kapelionų vadovas t. Andrijus Zelenskis SJ, kuris kalbėjo apie kapelionų vaidmens raidą savo šalyje nuo 2014 metų, po pirmosios Rusijos agresijos, iki dabartinio karo, kuriame peržengtos visos žmogiškumo ribos. 

Tokiomis aplinkybėmis kapeliono vaidmuo – būti karo lauke, lydėti karius ir rūpintis jais dvasiškai: teikti sakramentus net tranšėjose, melstis mažose grupelėse, teikti paramą ir paguodą.

Konkrečia darbo konfliktiškoje daugiatautėje, daugiareliginėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, kuriai taip pat pažįstamas karas, dalinosi Sarajevo arkivyskupas ir Bosnijos bei Hercegovinos kariuomenės ordinaras Tomo Vukšičius. Vietovėse, kuriose konfliktas pasibaigęs, labai svarbus pastoracinis klausimas yra dvasinis palydėjimas kariškių ir veteranų, turinčių tiesioginę ir dažnai ilgametę karo patirtį, arba žmonių, kuriems dėl priežasčių, susijusių su ginkluotais konfliktais, kuriam laikui buvo atimta laisvė. Traumų gydymas turi eiti koja kojon su dialogo, pagarbos, bendradarbiavimo skatinimu.

„Pirmiausia esame Bažnyčia, tai gera visada pabrėžti, dalinė Bažnyčia, specialiai įsteigta teikti žmogiškąją ir dvasinę pagalbos ginkluotosioms pajėgoms. Ši dalinė Bažnyčia laikui bėgant perėjo – kaip šv. Jonas Paulius II įtaigiai paaiškino užbaigdamas pirmąjį Kariuomenės ordinariato Bažnyčios sinodą Italijoje – „nuo Bažnyčios tarnystės, siūlomos kariuomenei, prie tarnaujančios Bažnyčios, susibūrusios tarp karinio pasaulio žmonių, pašauktų vykdyti Krikštu gautą bendrąją kunigystę darbuojantis dėl taikaus žmonių sambūvio“, – pažymėjo dar vienas pranešėjas, kariuomenės ordinaras Italijoje arkivyskupas Santo Marcianò.

Kariuomenės ordinarų susitikimą Vilniuje lydėjo daug maldos akimirkų – Aušros Vartų koplyčioje, Vilniaus katedroje ir Dievo Gailestingumo šventovėje vyskupai ir Europos kariuomenių ordinariatų atstovai ypač meldėsi už taiką Ukrainoje. (RK / Vatican News / vilnensis.lt)

2023 liepos 15, 15:02