Paieška

Angelis Fernandezas Artime SDB Angelis Fernandezas Artime SDB 

Devintoji konsistorija: A. F. Artime SDB

Iš 21 būsimų naujų kardinolų, rugsėjo 30 d. papildysiančių kardinolų kolegiją, trys yra vyresni nei aštuoniasdešimties metų ir 18 jaunesni, t. y. galimi konklavos dalyviai.

Iš pastarųjų penki yra Šventojo Sosto pareigūnai: trys Romos kurijos vadovai (Provostas, Gugerotti, Fernandezas) ir du apaštališkieji nuncijai (Tscherrigas, Pierre’as). Kiti trylika yra vietinių bažnyčių vadovai, įskaitant vieną patriarchą (Pizzaballa), šešis arkivyskupus metropolitus (Brisliną, Rossi, Ruedą, Ryś, Mullą, Cabo) vieną arkivyskupą koadjutorių (Rugambwa), tris vyskupus (Francisą, Chow, Bustillo), vieną vyskupą augziliarą (Alvesą) ir vieną kunigą (Artime).

Pagal popiežiaus šv. Jono XXIII įvestą taisyklę, visi kardinolai privalo būti konsekruoti vyskupais, todėl jei kardinolas nominatas neturi vyskupystės šventimų, išskyrus išimtis, turi juos gauti. Todėl tikėtina, kad vienas iš kardinolų nominatų, kun. Angelis Fernandezas Artime SBD, saleziečių kongregacijos vyresnysis, bus konsekruojamas vyskupu artimiausiu metu, t. y. dar iki rugsėjo 30 d. konsistorijos.

Rugpjūčio 21 d., kun. A. F. Artime sukanka 63 metai. Iš Astūrijos (Ispanija) žvejų šeimos kilęs dvasininkas, dešimtasis šv. Jono Bosko įpėdinis, 2014 metais buvo išrinktas saleziečių vyresniuoju, o 2020 m., perrinktas vyresniuoju dar vienai šešerių metų kadencijai. Pažymėtina, kad tai pirmas kartas saleziečių istorijoje, kad Didžiojo rektoriaus pareigas einantis vyresnysis paskirtas kardinolu. Atminties puoselėtojai primena, kad popiežius pal. Pijus IX planavo paskirti saleziečių steigėją kun. šv. Joną Bosko kardinolu, tačiau pastarasis nepriėmė popiežiaus siūlymo.

Kun. A. F. Artime bus vienas iš vienuolikos šiuo metu esančių saleziečių kardinolų. Įskaitant kun. A. F. Artime, iš viso penki saleziečiai yra galimi konklavos dalyviai: Charlesas Bo (Mianmaras),  Danielis Sturla (Urugvajus), Cristobalis Lopezas (Marokas) ir Virgilio da Silva (Rytų Timoras). Saleziečiai kardinolai, vyresni nei aštuoniasdešimties metų ir tapę emeritais, yra ir Ricardo Ezzati iš Čilės, Oscaras Rodriguezas iš Hondūro, Josephas Zenas iš Honkongo, Tarcisio Bertone, Raffaele Farina ir Angelo Amato iš Italijos. (SAK / Vatican News)

2023 liepos 17, 11:46