Paieška

Americas Aguiaras Americas Aguiaras 

Devintoji konsistorija: A. Aguiaras

Popiežius liepos 9 d., pranešdamas apie jo sušauktą naujų kardinolų skyrimo konsistoriją, paminėjo visų jų vardus. Kai kuriuos, ypač tris Romos Kurijos vadovus, buvo galima nuspėti, o kitų kandidatūros buvo visai nelauktos.

Staigmena buvo vyskupo Americo Aguiaro, Lisabonos vyskupo augziliaro, paskyrimas kardinolu. Be tiesioginių ganytojo pareigų Portugalijos sostinės pastoracijoje, 49 metų vyskupas yra PJD Lisabonoje fondo pirmininkas, atsakingas už rugpjūčio pradžioje Portugalijos sostinėje vyksiančias PJD ir popiežiaus dalyvavimą jose. Jis taip pat atsakingas už patriarchato viešuosius ryšius su visuomene.

Vysk. A. Aguiaro skyrimas buvo staigmena pirmiausiai todėl, kad Lisabona jau turi kardinolą – tai Lisabonos patriarchas Manuelis Clemente, kuris nuo 2013 m. eina Lisabonos ganytojo pareigas, o 2015 m. buvo paskirtas kardinolu. Liepos 16 d., Lisabonos patriarchui M. Clemente sukanka 75 metai.

Kardinolas nominatas vysk. A. Aguiaras 2001 m. įšventintas kunigu, dirbo patriarchato notaru, buvo atsakingas už regiono skautus ir Patriarchato viešuosius ryšius su visuomene, 2004 m. buvo paskirtas patriarchato generaliniu vikaru, kartu ėjo kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas, vadovavo Patriarchato nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos komisijai iki š. m. kovo mėnesio, kai Portugalijos vyskupų konferencija nutarė, kad tokių institucijų nariais turėtų būti tik pasauliečiai. 2014 m. popiežius jį paskyrė Portugalijos sostinės vyskupu augziliaru.

Anot kardinolo nominato A. Aguiraro, popiežius turėjo mintyse jaunimą, pasirengimo PJD darbus, kurie yra neįmanomi be jaunimo įnašo. Jis pažymėjo, kad žinia apie kardinolystę buvo džiugi ir pribloškianti staigmena. Jis vis dar neatsigavęs po nelauktos žinios.

„Esu tikras, kad popiežius norėjo pagerbti jaunimą, įvertinti jaunuolius ir padaryti tai, ko prašo iš kitų: kad suteiktų jaunimui galimybę būti istorijos ir savo gyvenimo kūrėjais.“

Vyskupas Americo Aguiaras bus šeštasis dabartinis Portugalijos kardinolas. Trys yra galimi konklavos dalyviai – tai 74 m. Manuelis Clemente, Lisabonos patriarchas, 76 m. Antonio Marto, Fatimos vyskupas emeritas, ir Romoje tarnaujantis 57 m. Jose Tolentino Mendonça, Kultūros ir katalikiško ugdymo dikasterijos prefektas. Kiti du portugalai kardinolai yra vyresni nei aštuoniasdešimties metų: 85 m. Manuelis Monteiro de Castro, vyriausiasis penitenciarijus emeritas, ir 91 m. Jose Saraiva Martins, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas emeritas. (SAK / Vatican News)

2023 liepos 13, 12:30