Paieška

Balkanų teologinė savaitė Balkanų teologinė savaitė 

Baigėsi Balkanų teologinė savaitė

Sektantiškumo bruožai ir piktnaudžiavimas dvasinėse bendruomenėse, susitikimas su visuomenės paribiuose esančiais asmenimis, įskaitant LGBTQ+ ir migrantus, Bažnyčios visuotinumas ir Bažnyčių skirtingumas – šias temas Rijeke (Kroatijoje) liepos 16–22 d. nagrinėjo Balkanų teologinės savaitės dalyviai katalikai, ortodoksai ir protestantai.

Vasaros teologinių savaičių iniciatorius Rijeko arkivyskupas Mate Uziničius įvadinėje kalboje patikino, kad Bažnyčia turi apsispręsti būti atvira pliuralistinėje visuomenėje, kurti galimybes susitikti ir kurti dialogą arba užsidaryti savyje. Dialogas tarp skirtingų krikščioniškų konfesijų atstovų svarbus ne tik Pietryčių Europos Bažnyčioms, bet visai Europai, pažymėjo Bažnyčios istorikas Marko Medvedevas, vienas iš teologinės savaitės organizavimo komiteto narių pokalbyje Vatikano naujienoms Vatican News.

Pagrindinius pranešimus savaitės dalyviams skaitė kroatų vienuolė pranciškonė Rebeka Antič, Ivo Pilaro socialinių mokslų instituto dėstytoja, jėzuitas t. Jamesas Martinas, vienas iš LGBTQ+ pastoracijos pradininkų JAV, dalyvavęs nuotoliniu būdu, ir vokiečių protestantų teologas Hansas-Peteris Großhansas.

R. Antič aptarė sektantiškumo įsiskverbimą ir piktnaudžiavimą naujuosiuose Bažnytiniuose sąjūdžiuose, pristatė tyrimų duomenis apie piktnaudžiavimo atvejus Prancūzijoje ir Vokietijoje, neatmetė galimybės, kad piktnaudžiavimo situacijos katalikų Bažnyčioje leidžia manyti, kad jų galėtų būti ir kitose krikščioniškose konfesijose. Vienuolė ragino nebijoti Dievo patirties gyvenime, bet perspėjo nesileisti kitų manipuliuojamiems.

J. Martinas kvietė atsiverti susitikimui su LGBTQ+ asmenimis pagal tris Evangelijos pasakojimus apie Jėzaus susitikimus, kuriuose Jėzus liudija artumą su asmenimis, kurie yra kitokie nei jis: su romėnų šimtininku, samariete ir Zachiejumi. Jėzus moko, kad reikia liudyti gailestingumą paribiuose esantiems žmonėms. Bažnyčios socialinis mokymas ragina būti solidariems su gyvenančiais paribiuose, o Bažnyčios mokymas pagrįstas susitikimu su Jėzumi ir būdu, kuriuo jis susitikdavo su žmonėmis.   

H.-P. Großhansas patikino, kad protestantai priima Katalikų bažnyčios mokymą apie Bažnyčios, kaip Kristaus Kūno, slėpinį, kurį išsamiai aptarė Vatikano II susirinkimas. Bažnyčia yra Dievo tauta, Liuteris ir kiti reformos šalininkai buvo įsitikinę, kad Bažnyčią sudaro tikinčiųjų visumos asamblėja ir kulto tikslams susirinkusi bendruomenė. Bažnyčia yra visuotinė, kai yra apaštalinė – kai per nuolatinę reformą perduoda Evangelijos tiesą šiandieniniam pasauliui. (SAK/Vatican News)

2023 liepos 22, 12:44