Paieška

EBK asamblėjios dalyviai EBK asamblėjios dalyviai 

Taline išrinkta nauja Europos Bažnyčių Konferencijos vadovybė

Nikitas, Tiatyrų ir Didžiosios Britanijos ortodoksų arkivyskupas, išrinktas naujuoju Europos Bažnyčių Konferencijos pirmininku. Konstantinopolio patriarchato ganytojas, kuriam ketvirtadienį, birželio 22 d., sukanka 68 metai, yra Visuotinio patriarchato prekybos žmonėmis ir naujųjų laikų vergovės darbo grupės koordinatorius ir Europos katalikų – ortodoksų forumo vicepirmininkas.

Taline posėdžiaujanti Europos Bažnyčių Konferencijos generalinė asamblėja išrinko ir du vicepirmininkus. Jais tapo Anglikonų Bažnyčios vyskupė Dagmar Winter, nuo 2019 m. Huntingdono vyskupijos ganytoja, ir Meisseno komisijos, atsakingos už anglikonų ir protestantų santykių gilimą narė, ir kun. Frankas Kopania, Vokietijos Evangelikų Bažnyčios dvasininkas ir parapijos klebonas, Vokietijos Evangelikų Bažnyčios užsienio reikalų skyriaus vadovas, kuruojantis santykius su Europos Bažnyčių Konferencija.

Naujasis Europos Bažnyčių Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Nikitas po rinkimų pareiškė, jog jis visuomet vadovavosi įsitikinimu, kad būti krikščioniu reiškia pradėti dialogą su kitais žmonėmis ir krikščioniškomis bendruomenėmis. „Savaime suprantama, kad esame su savo skirtingumais, tačiau turime tiek daug bendra – tai Jėzus Kristus. Turime vieni kitus pažinti, turime bendradarbiauti. Dažnai bijome kito. Noriu, kad mano santykiai su kitais būtų kupini krikščioniškos meilės, tiesos ir sąžiningumo“, – pažymėjo naujasis Europos Bažnyčių Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Nikitas.

2019 m. arkivyskupas Nikitas užėmė Tiatyrų ir Didžiosios Britanijos ganytojo sostą Londono Šv. Sofijos ortodoksų katedroje. Tiatyrų Bažnyčia yra viena iš septynių, apie kurias kalbama Apsireiškimo Jonui knygoje. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 20, 13:57