Paieška

Rytų Bažnyčios Rytų Bažnyčios 

Bažnyčios dėmesys Ukrainai, Šv. Žemei, Turkijai, Iranui, Etiopijai

Birželio 19–22 dienomis Romoje vyksta Rytų Bažnyčių dikasterijos plenarinė asamblėja. Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas antradienio sesijoje kalbėjo apie diplomatinius Šventojo Sosto veiksmus Ukrainos, Artimųjų Rytų ir Etiopijos atžvilgiu. Asamblėją vainikuos susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Apžvelgta situacija Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, Turkijoje, Irane, išklausyti jaunuoliai, atvykę iš 13 šalių Rytų Bažnyčių – tai pagrindiniai asamblėjos akcentai.

Birželio 19 d. 96-oji ROACO (Rytų Bažnyčioms teikiančios pagalbą sąjungos) plenarinė asamblėja Romoje prasidėjo vykdomojo komiteto posėdžiu, antradienį Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas ir ROACO pirmininkas arkivyskupas Claudio Gugerotti vadovavo asamblėjos atidarymo Eucharistijai. Mišių metu melstasi už taiką šalyse, kurios kenčia nuo karo ir socialinio bei politinio nestabilumo, prisiminti visi geradariai, Viešpačiui pavesti asamblėjos darbai.

Pirmojoje sesijoje dėmesys sutelktas į situaciją Šventojoje Žemėje, kurią pristatė apaštalinis delegatas Jeruzalėje vyskupas Adolfo Tito Yllana, Siono Kalno kustodas kun. Francesco Patton OFM, Betliejaus universiteto vicekancleris br. Peter Bray. Vėliau Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pristatė diplomatinius Šventojo Sosto veiksmus Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose ir Etiopijoje. Antradienį po pietų dėmesys perkeltas į Turkiją ir Iraną, kurių padėtį apžvelgė apaštaliniai nuncijai vyskupai Marekas Solczyński ir Andrzejus Jozwowiczas. Diena baigėsi Eritrėjos socialine politine ir religine apžvalga.

Birželio 21 d. skirta jaunimo atstovų, atvykusių į Romą iš 13 šalių, mintims. 30 jaunuolių birželio 16–23 d. diskutavo apie tai, kaip Bažnyčia įtraukia jaunimą į savo kelionę, apie jaunimo įsipareigojimą vardan bendrojo gėrio. Šios apmąstymų savaitės metu jaunuoliai kartu meldėsi, bendravo, diskutavo, lankė miestą, susitiko su Plenarinės asamblėjos dalyviais. 

Keturių dienų asamblėjoje dalyvavo katalikiškų agentūrų atstovai, Rytų Bažnyčių dikasterijos vadovai, tarnautojai, Šventojo Sosto sekretoriato santykių su valstybėmis atstovai. Darbų pabaigoje planuojami tolesni susitikimai, apibendrinamos išvados. Birželio 22 dieną numatytas asamblėjos dalyvių susitikimas su Šventuoju Tėvu.

(DŽ/Vatican News)

2023 birželio 21, 12:14