Paieška

Švč. M. Marijos didžioji bazilika Švč. M. Marijos didžioji bazilika 

Romos miesto gatvėmis vėl eis Devintinių procesija

Sekmadienio, birželio 11 d., vakarą Romos miesto gatvėmis vėl eis Devintinių procesija, kuri pasibaigs eucharistiniu palaiminimu prie Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos.

Devintinių – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo – iškilmę Bažnyčios liturginis kalendorius nurodo švęsti šešiasdešimtą dieną po Velykų, tai yra devintosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Šią dieną ši iškilmė švenčiama Vatikane, Lenkijoje, Austrijoje, Kroatijoje, dar kai kuriose šalyse, tačiau daugumoje šalių jį nukeliama į sekmadienį. Anksčiau kasmet Devintinių ketvirtadienį popiežius aukodavęs iškilmės Mišias savo katedroje – Laterano Šv. Jono bazilikoje – ir vadovaudavęs eucharistinei procesijai, einančiai Romos Via Merulana gatve, vedančia į Švč. M. Marijos didžiąją baziliką. Vėliau popiežius Pranciškus šią tvarką pakeitė: jis vadovaudavo Devintinių iškilmėms kurioje nors Romos vyskupijos parapijoje. Tačiau prasidėjus pandemijai iš ši tradicija nutrūko.

Dabar Devintinių procesijų tradicija Romos centre atgaivinama. Iškilmės Švč. M. Marijos bazilikoje prasidės šeštadienį, birželio 10 d., po pietų šiomis dienomis Romoje esančių Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir jos tėvų – šventųjų Liudviko ir Zelijos – relikvijų išstatymu. Po pirmųjų mišparų, kuriuos giedos bazilikos kanauninkai, 18 val. bazilikos nepaprastasis komisaras arkivyskupas Rolandas Makrickas aukos Mišias. Sekmadienį, birželio 11 d., 18 val. Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišias bazilikoje aukos Šventojo Sosto kultūros ir ugdymo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendonça. Jis vadovaus ir procesijai su Švenčiausiuoju Sakramentu, kuri pajudės iš bazilikos, eis aplinkinėmis gatvėmis ir sugrįš į bazilikos aikštę, kur dalyviams bus suteiktas iškilmingas eucharistinis palaiminimas.

„Popiežiškoji Švč. M. Marijos didžioji bazilika, – sako šią iniciatyvą pristatydamas arkivyskupas Rolandas Makrickas, – istoriškai svarbi dvasinė vieta, džiaugsmingai atsiveria tikintiesiems, priimdama visus norinčius išgyventi šias gilaus tikėjimo akimirkas.“ (jm / Vatican News)

2023 birželio 08, 11:56