Paieška

Palenkės Dievo Motina Palenkės Dievo Motina 

Palenkės Dievo Motinos paveikslo vainikavimo jubiliejus

Popiežius Pranciškus paskyrė kardinolą Stanislawą Dziwiszą, Krokuvos arkivyskupą emeritą, savo specialiuoju pasiuntiniu Palenkės Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių iškilmėms, kurios per Žolinę, rugpjūčio 15 d., vyks Kodenio šventovėje Lenkijoje.

Kodenio Švč. M. Marijos šventovės istorija siekia XVII a. pirmąją pusę. Tuometinis šios vietovės prie Bugo upės savininkas kunigaikštis Mykolas Sapiega, vadinamas Pamaldžiuoju, Brastos ir Minsko vaivada, Lietuvos kariuomenės vadas, sunkiai susirgo ir, norėdamas atgauti sveikatą, 1631 m. išvyko į piligriminę kelionę į Romą. Per Mišias, į kurias jį pakvietė popiežius Urbonas VIII, jis atgavo sveikatą. Kunigaikštis suprato, kad stebuklingas pagijimas – tai atsakas į jo maldą prie Dievo Motino paveikslo, kuris buvo popiežiaus koplyčioje. Kunigaikštis maldavo popiežių, kad jis šį paveikslą jam padovanotų, tačiau popiežius kategoriškai atsisakė. Tuomet Mykolas Sapiega paveikslą pavogė ir, parsivežęs į savo valdas prie Bugo upės, pakabino jį statomoje naujoje bažnyčioje.

Popiežius ekskomunikavo kunigaikštį dėl akiplėšiškos vagystės, tačiau po kelerių metų vagis nuvyko į Romą, atliko atgailą ir gavo atleidimą. Sužinojęs, kad naujoje vietoje paveikslą lanko žmonės ir prie jo meldžiasi, popiežius sutiko, kad jo paveikslas ten ir pasiliktų. Taip gimė Palenkės Dievo Motinos šventovė. (jm / Vatican News)

2023 birželio 17, 14:19