Paieška

Palaimintasis Teofilius Matulionis Palaimintasis Teofilius Matulionis 

Pal. T. Matulionio liturginis minėjimas ir gimimo 150-osios metinės

Pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės minimos Kaišiadoryse, Šiluvoje, Alantoje. Birželio 14 d. vidudienį iškilmingas Mišias Kaišiadorių katedroje aukoja apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petar Antun Rajič.

Birželio 14-ąją visose Lietuvos vyskupijose minimas kankinio pal. vyskupo T. Matulionio liturginis minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje minėjimas privalomas, kitur – laisvas. Minėjimo išvakarėse, birželio 13 d., kun. Mariaus Talučio – palaimintojo kanonizacijos bylos postulatoriaus – katechezė apie Teofilių Matulionį. Birželio 22 d. palaimintojo tėviškės Alantos bažnyčioje Mišias aukos Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupai Linas Vodopjanovas ir Jonas Ivanauskas. Po Mišių Alantos dvare – konferencija apie vyskupą kankinį T. Matulionį ir knygos „T. Matulionio laiškai“ pristatymas.

Svarbiausios T. Matulionio gyvenimo datos

 

Arkivyskupas kankinys T. Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio kaime, Alantos valsčiuje. 1900 m. kovo 17 d. įšventintas Mogiliovo arkivyskupijos kunigu, dirbo katalikų parapijose Latvijoje ir Rusijoje. 1909 m. Peterburge pirmą kartą nuteistas, trims mėnesiams nušalintas nuo dvasininko pareigų. 1923 m. antrą kartą nuteistas, iki 1925 m. kalintas Maskvoje. 1929 m. vasario 9 d. slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu ir Leningrado katalikų ganytojo pavaduotoju. 1930 m. trečią kartą nuteistas, kalėjimo bausmę atliko griežtojo režimo lageryje Solovkų salose, po trejų metų išlaisvintas grįžo į Lietuvą, tarnavo Kauno arkivyskupijoje. 1940 m. paskirtas Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu. 1943 m. sausio 9 d. paskirtas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. ketvirtą kartą suimtas ir nuteistas, kalėjo Vilniuje, Oršoje ir Vladimire. 1953 m. priverstinai apgyvendintas Mordovijoje. 1956 m. grįžo į Lietuvą ir 1957 m. gruodžio 25 d. Birštone slapta konsekravo vyskupu būsimą kardinolą V. Sladkevičių. 1958 m. priverstinai apgyvendintas Šeduvoje. 1962 m. vasario 9 d. popiežius jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą. 1962 rugpjūčio 20 d. mirė Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių katedroje. 2000 m. pradėta beatifikacijos ir kanonizacijos byla. 2003 m. suteiktas Žūstančiųjų gelbėjimo kryžius (po mirties) už žydų gelbėjimą nacių okupacijos metu. 2016 m. Romoje pripažintas kankiniu. 2017 m.  birželio 25 d. popiežiaus Pranciškaus dekretu kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, vyskupą kankinį T. Matulionį paskelbė Bažnyčios palaimintuoju. 2018 m. palaiminta T. Matulionio koplyčia Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Peterburge, tais pačiais metais į Romą atvežta palaimintojo relikvija iškilmingai įteikta Šv. Baltramiejaus bazilikai, skirtai XX ir XXI a. totalitarinių režimų persekiotų liudytojų ir kankinių atminimui. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 13, 11:02