Paieška

„Padėk popiežiui padėti“

Italijos Vyskupų Konferencija birželio 25 dieną, sekmadienį, krašto tikinčiuosius kviečia aukoti popiežiaus artimo meilės darbams – ne vien parapijose, bet ir naudojantis vadinamojo „Petro skatiko“, tarnaujančio visuotinės Bažnyčios rinkliavai popiežiaus misijai ir meilės darbams, interneto svetaine.

Dažnai girdime, rašoma Italijos vyskupų Konferencijos kvietime, jog popiežius vienam ar kitam kraštui, nukentėjusiam nuo gamtinių ar pačių žmonių sukeltų nelaimių, siunčia vaistų, būtiniausių daiktų. Popiežių pasiekia daug pagalbos prašymų iš visų kraštų. Į juos atsiliepti popiežius gali padedamas būtent tokių rinkliavų, kaip „Petro skatiko“ rinkliava. Popiežiaus parama gali būti skirta betarpiškiems poreikiams arba į ilgesnį laiką orientuotiems projektams: 2022 metais buvo skirta parama 157 ugdymo, teisingumo, taikos, vystymosi projektams 67 kraštuose.

Ir nedidelė auka turi didelę simbolinę vertę – ja išreiškiamas priklausymo Bažnyčiai jausmas, pasitikėjimas Romos vyskupu, pirmaujančiu meilėje. Auka popiežiaus artimo meilės darbams taip pat prisideda prie jo misijos žodžiais ir darbais skelbti Evangeliją visame pasaulyje, pasiekti atokiausius žemės kampelius.

Primenama, kad „Petro skatiko“ interneto svetainė suteikia galimybę paaukoti bet kurią akimirką arba reguliariai aukoti didesnę ar mažesnę sumą kas mėnesį. (RK / Vatican News)

2023 birželio 24, 17:08