Paieška

Gintaras Grušas ir Sviatoslavas Ševčukas Gintaras Grušas ir Sviatoslavas Ševčukas  (ugcc.ua)

Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovai susitiks su popiežiumi

Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vadovybė atvyksta su darbo vizitu į Romą. 45 Bažnyčių Europos žemyne ganytojus, įskaitant 33 katalikų vyskupų konferencijas ir 6 vyskupijas, apimančios tarybos prezidiumo vizito Romoje tikslas – susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Audiencija Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vadovybei įvyks šeštadienį, birželio 24 d.

Popiežiaus audiencijoje, be CCEE tarybos sekretoriato narių, dalyvaus trys Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumo nariai: pirmininkas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas (Lietuva), ir du vicepirmininkai: Ladislavas Nemetas, Belgrado (Serbija) arkivyskupas, misionieriškos Verbitų kongregacijos narys, ir kardinolas Jeanas–Claude’as Hollerichas, Liuksemburgo arkivyskupas (Liuksemburgas), Jėzaus draugijos narys, kuriam popiežius yra pavedęs relatoriaus pareigas spalio mėnesį Romoje įvyksiančioje Vyskupų sinodo asamblėjoje.

Europos vyskupų konferencijų taryba įsikūrė 1971 m., tačiau pirmasis būsimos institucijos branduolys iš 13 vyskupų konferencijų pradėjo formuotis 1965 m. baigiantis Vatikano antrajam susirinkimui. 1971 m. popiežius Paulius VI patvirtino laikiną tarybos statutą, o 1977 m. – nuolatinį. Jonas Paulius II 1985 m. pertvarkė tarybą, kuri nuo tada vadinasi Europos vyskupų konferencijų taryba.

Be 33 Europos vyskupų konferencijų pirmininkų kiti tarybos nariai yra Liuksemburgo, Monako kunigaikštystės ir Kipro maronitų arkivyskupai bei Kišiniovo (Moldova), Mukačevo (Ukraina) ir Estijos apaštališkosios administracijos vyskupai.

Tarybai pavesta liudyti žemyno vyskupų kolegialumą su popiežiumi, plėsti vyskupų ir vyskupų konferencijų bendradarbiavimą vykdant evangelizavimo uždavinius žemyne, palaikyti ryšius su kitų žemynų katalikų episkopatais, skatinti ekumeninį bendradarbiavimą siekiant krikščionių vienybės ir liudyti Evangeliją Europos visuomenėje.

Tarybos centrinė būstinė yra Sankt Galene (Šveicarija), kurioje įsikūręs generalinis sekretoriatas, koordinuojantis tarybos vadovybės ir įvairių jos komisijų, kuruojančių  religinio ir socialinio gyvenimo, katechezės ir ugdymo institutų, migracijos, pašaukimų, žiniasklaidos ir finansų   klausimus Evangelijos liudijimo ir jos įkultūrinimo Europoje uždavinius.

Europos vyskupų konferencijų taryba kartu su Europos Bažnyčių konferencija daug nuveikė krikščionių vienybės ugdymo sferoje: surengė tris ekumenines žemyno konfesijų konferencijas 1989 m. Bazelyje (Šveicarija), 1997 m. Grace (Austrija), 2007 m. Sibiu (Rumunija) ir 2001 m. paskelbė žemyno Ekumeninę chartiją.

Kovo mėnesį Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovai sveikinimo laiške popiežiui jo išrinkimo dešimtųjų metinių proga dėkojo už jo Europos magisteriumą, prisiminė jo vizitus Europos Parlamente ir Europos Taryboje bei susitikimus su Europos valstybių ir vyriausybių vadovais.

Vyskupai dėkojo popiežiui, kad nuo invazijos į Ukrainą pradžios jis nepaliauja raginti nutraukti karą ir meldžiasi už šio konflikto aukas. „Kartu su savo bažnytinėmis bendruomenėmis norime prisijungti prie Jūsų balso ir atnaujinti savo kreipimąsi į valstybių vadovus, kad jie kuo greičiau užtikrintų teisingą taiką Ukrainos žmonėms“, – pažymėjo vyskupai. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 22, 13:42