Paieška

Briuselio katedra Briuselio katedra 

Briuselio Bažnyčioje – naujas arkivyskupas metropolitas

Mecheleno–Briuselio ganytojui, 76 m. kardinolui Jozefui De Keseliui paprašius ir gavus popiežiaus teigiamą atsakymą dėl amžiaus atleisti iš Belgijos primo pareigų, Pranciškus vietoj jo naujuoju arkivyskupu metropolitu paskyrė šios arkivyskupijos generalinį vikarą, mons. Lucą Terlindeną.

Iš Briuselio–sostinės regiono Etterbeeko komunos kilęs dvasininkas, 55 amžiaus metus einantis L. Terlindenas 1999 m. įšventintas gimtosios arkivyskupijos kunigu, tarnavo įvairiose parapijose, buvo atsakingas už pašaukimus arkivyskupijoje ir ėjo kunigų seminarijos prezidento pareigas. Šiuo metu dėsto moralinę teologiją Namiūro kunigų seminarijoje, yra Belgijos vyskupų tarybos moderatorius ir atsakingas už prancūzakalbių formaciją Briuselio vikariate.

Kardinolas J. De Keselis, buvęs Briuselio vyskupas augzilijaras ir Briugės vyskupas, sostinės arkivyskupo metropolito pareigas ėjo beveik aštuonerius metus. Jį Briuselio arkivyskupu, vėliau kardinolu paskyrė popiežius Pranciškus, kartu pavedęs Belgijos Karo ordinaro pareigas. Nuo 2016 m. kardinolas J. De Kesselis yra Belgijos vyskupų konferencijos pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 26, 15:09