Paieška

Sidnėjus Sidnėjus 

Bažnyčios Australijoje naujienos: įsteigta pirmoji Diakonų taryba

Bažnyčios Australijoje naujienos – Australijos Parramatta katalikų vyskupijoje pradėjo veikti naujai sukurta pirmoji Diakonų taryba. Iš penkių asmenų – keturių nuolatinių diakonų ir vieno diakono našlės – sudaryta taryba patars vietos vyskupui diakonų ugdymo ir tarnystės, jų ir jų sutuoktinių gyvenimo klausimais. Parramatta vyskupijoje, kurios teritorija yra Sidnėjaus metropolijos ribose, šiuo metu tarnauja iš viso 18 nuolatinių diakonų. Šiai tarnystei rengiasi dar šeši vyrai.

Diakonų taryba Parramattoje įsteigta jos vyskupo, iš Vietnamo kilusio vysk. Vincento Longo iniciatyva. 63 m. vyskupas, pranciškonų konventualų vienuolis, į Australiją atvyko 1980 m. pabėgėlių laivu. Po kelių metų įstojęs į pranciškonų konventualų ordiną 1989 m. gavo kunigystės šventimus Melburno arkivyskupijoje ir 2011 m. tapo šios arkivyskupijos vyskupu auziliaru, 2016 m. paskirtas Parramattos vyskupu.

Ganytojas 2022 m. pareiškė, jog iš sinodinės Plenarinės asamblėjos, Australijoje surengtos nepriklausomai nuo visuotinėje Bažnyčioje vykstančio Vyskupų sinodo apie sinodiškumą, tikisi radikalių permainų, kurios Bažnyčią Australijoje paverstų egalitarinio modelio bendruomene. Anot vyskupo V. Longo, katalikai nebenori kosmetiškų permainų, vidutiniškų dalykų ar, dar blogiau, kaip atsikūrimo užmaskuoto sugrįžimo į ankstesnę būklę.

Žinomas Australijos katalikų veikėjas pasaulietis Francis Sullivanas, buvęs Australijos vyskupų įsteigtos Tiesos, teisingumo ir gydymo tarybos pirmininkas, sveikino Diakonų tarybos įsteigimą kaip pavyzdį, įrodantį, jog galima gelbėti Bažnyčią iš klerikalizmo gniaužtų ir siekti bendruomeniškos organizacijos sukūrimo. Jis guodėsi, kad nors praėjo 60 metų nuo Vatikano antrojo susirinkimo, jo dvasia pagaliau tapo apčiuopiama.

Ar beprecedentė Diakonų taryba įkvėps kitas Australijos vyskupijas sekti Parramattos vyskupijos pavydžiu parodys ateitis. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 26, 10:55