Paieška

Šv. Teresėlė Šv. Teresėlė 

Šv. Teresėlės relikvija bus atvežta į Romą

Šventosios Teresės iš Lizjė relikvija dalyvaus birželio 7 d. popiežiaus Pranciškaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Apie tai pranešė Lizjė šventovės rektorius kun. Olivier Ruffray. Šiuo metu vyksta jubiliejiniai šv. Teresės metai, paskelbti jos 150-ųjų gimimo ir 100-ųjų beatifikacijos metinių proga.

Šv. Teresėlės relikvija bus Romoje birželio 6–16 dienomis. Jos atgabenimą organizuoja tėvų jėzuitų vadovaujama Popiežiškoji rusų kolegija, kurios globėja yra šv. Teresė iš Lizjė. Kolegija buvo įkurta 1929 m. popiežiaus Pijaus XI sprendimu, į Romą atvykus dideliam emigrantų iš bolševikinės Rusijos srautui. Svarbiausias kolegijos uždavinys buvo rengti katalikų kunigus, pirmiausia rytų apeigų, kilusius iš Rusijos arba rusų ir rytų slavų kilmės, taip pat sudaryti galimybes studijuoti rytų apeigas, dvasingumą ir kultūrą.

Popiežius Pranciškus šių metų rugsėjį ketina aplankyti Prancūziją, tačiau jo kelionės tikslas – tik pietų Prancūzijos Marselio uostamiestis. „Kadangi popiežius negalės atvykti į Lizjė, Teresė atvyks susitikti su popiežiumi“, – pasakė kun. O. Ruffray.

Būsimoji šventoji Teresė Martin gimė 1873 m. Nuo pat vaikystės jį troško tapti vienuole karmelite, tačiau dėl per jauno amžiaus negalėjo būti priimta į vienuolyną. Dėl to ji nuvyko pas patį popiežių Leoną XIII, įsiprašė į jo kunigystės 50 metų sukakties iškilmę ir asmeniškai paprašė, kad popiežius leistų jai stoti į vienuolyną pirma laiko. Vis dėlto Leonas XIII nenorėjo daryti jokių išimčių. Leidimas buvo suteiktas tik po metų.

Įstojusi į karmeličių vienuolyną Teresė gana greitai susirgo džiova ir mirė būdama tik 24 metų. Per vos kelerius metus ji pagarsėjo karšta malda. Nors Teresėlė niekada nebuvo išvykusi už vienuolyno sienų, ji šiandien gerbiama kaip misijų globėja, kartu su didžiuoju misionieriumi šv. Pranciškumi Ksaveru. Popiežius Pijus XI 1923 m. paskelbė Teresę palaimintąja, o po dvejų metų – šventąja. Be misijų globėjos vardo jai buvo suteiktas ir Bažnyčios mokytojos vardas. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės liturginis minėjimas švenčiamas spalio 1 d. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 23, 14:39