Paieška

(Aistės Karpytės nuotrauka) (Aistės Karpytės nuotrauka)  

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (gegužės 7 d.)

Praėjusią savaitę daugiau viešo dėmesio skirta pašaukimo ir pašvęstojo gyvenimo temoms.

Bernardinai.lt dienraštyje Aušra Čebatoriūtė rašė apie praėjusį šeštadienį Vilniuje vykusį vienuolių bei pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narių simpoziumą, į kurį susirinko daugiau kaip du šimtai dalyvių. Šiemetiniame simpoziume ypač gausiai dalyvavo kontempliatyviųjų vienuolijų atstovai. Vilniaus Mažesniųjų brolių pranciškonų (konventualų) vienuolyne vykusiame simpoziume susirinkusieji klausėsi cistersų ordino generalinio abato t. Mauro-Giuseppe Lepori pranešimų apie pašvęstąjį gyvenimą šiandienos iššūkių akivaizdoje, taip pat kartu meldėsi, lankėsi prieš metus duris atvėrusiame Lietuvos Krikšto muziejuje. Mišioms Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič. Pasak vienos iš pasirengimo simpoziumui komandos narių ses. Pranciškos Bubelytės FDCJ, itin įdomus buvo pasiruošimo Pašvęstųjų simpoziumui procesas: komandą sudarė apie 15 žmonių iš įvairių vienuolijų, tarp jų vyskupai Linas Vodopjanovas OFM ir Arūnas Poniškaitis OFS. Ji priminė ir pernai vykusį Pašvęstųjų simpoziumą, kuriuo buvo siekiama atliepti Bažnyčios Sinodo uždavinius. Šiais metais norėta pratęsti pernai pradėtas gvildenti temas apie iššūkius, su kuriais šiandien susiduria pašvęstieji, ir aptarti, ko vienuoliai gali tikėtis iš pasaulio ir ko pasaulis tikisi iš jų.

Šeštadienį Kaune Šv. Kryžiaus bažnyčioje vyko Šv. Pranašo Elijo basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenės oficialaus įsteigimo šventė. Basųjų karmelitų pasauliečių ordino (OCDS) bendruomenė Kaune įsteigta basųjų karmelitų ordino generolo įgaliojimu ir vietos ordinaro pritarimu. Oficialus karmelitų pasauliečių bendruomenės įkūrimas pažymėtas Mišiomis, Švč. Sakramento adoracija ir konferencija „Karmelio dvasingumas pasaulio kontekste: išdrįsti rinktis tylą“.

Laikraštyje „XXI amžius“ Birutė Nenėnienė rašo apie Marijampolės kultūros centre surengtą parodą, pavadintą „Šventosios Šeimos seserų portretai“ su paantrašte „nuspalvinti ramybės, gėrio ir šventumo“. Parodos autorė, kultūros centro darbuotoja ir fotografė Greta Blažė paaiškino, kas ją paskatino imtis neįprastos temos: pajutusi, kad susirgo „bėgimo liga“ ieškojusi vietų, kurios padėtų sustoti, ir tokią vietą atradusi bažnyčioje. Susipažinusi su Šventosios Šeimos seserų bendruomene ji drauge dalyvaudavo Mišiose, Alfa kurso bei kitose veiklose ir tomis akimirkomis fotografuodavo seseris. Žmonėms nuotraukomis norėjo parodyti vienuolyne atrastą ramybę ir džiaugsmą.

Bernardinai.lt dienraštyje skelbiamas interviu su Lietuvos dominikonų bendruomenę aplankiusiu ordino magistru t. Gerardu Francisco Timoner III OP–  jį kalbina Saulena Žiugždaitė. Interviu dominikonų magistras pabrėžė autentiško krikščioniško gyvenimo svarbą, kuri pasireiškia gebėjimu ištverti skirtingų vertybių keliamą įtampą. Jis įspėjo apie pavojų katalikams tapti Evangelijai priešingų ideologijų aukomis ir kvietė nepamesti iš akių to, kas svarbiausia. Pokalbis pavadintas „Poliarizacija – ne konfliktas, o įtampa, kurią reikia ištverti“.

Kauno arkivyskupijos svetainėje iliustruotu reportažu pasakojama apie gegužės 1-osios vakarą Švč. Trejybės bažnyčioje vykusį evangelizacinį renginį „Šviesa naktyje“, kuris drauge buvo Pašaukimų savaitės kulminacija. Kelios dešimtys savanorių evangelizavo gatvėse, pasitikdavo atėjusius į bažnyčią, meldėsi ir šlovino.

Telšių vyskupija praneša apie antradienį vykusią sutvirtinamųjų dieną Žemaičių Kalvarijoje. Piligrimystėje dalyvavo beveik du šimtai jaunuolių, kurie šiemet ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jaunimą lydėjo jų tikybos mokytojai, katechetai bei parapijų kunigai. Jaunuoliai klausėsi katechezės, dalyvavo Eucharistijoje. Dauguma jų pirmą kartą dalyvavo Žemaičių Kalvarijos kalnų pamaldose, tad jiems ši patirtis buvo ypač įspūdinga.

Penktadienį Kaune VDU Katalikų teologijos fakultete vyko praktinis seminaras „Krikščioniškų iniciatyvų vadyba“. Seminaro rytinėje sesijoje diskutuota apie pasauliečių veikimo Bažnyčioje iššūkius ir galimybes, o popietiniuose teminiuose susitikimuose dalytasi kūrybinės raiškos, idėjų vadybos ir jų tvaraus įgyvendinimo praktika.

Praėjusį sekmadienį Kudirkos Naumiestyje iškilmingai minėta Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios pašventinimo 240 metų sukaktis. Minėjimo renginiai prasidėjo šeštadienio popietę Vinco Kudirkos muziejuje. Gerojo Ganytojo sekmadienio iškilmėje grupei jaunuolių suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Vienas iš minėjimo akcentų –pašventinti naujai įrengti grupinio gyvenimo namai. Parapijos klebono kan. Donato Jasulaičio rūpesčiu globos namuose 80 žmonių būrį papildė dar dešimt senolių. Birutės Nenėnienės straipsnis paskelbtas Vilkaviškio vyskupijos svetainėje.

Bernardinų dienraštyje skelbiamas platus interviu su vyskupu emeritu Jonu Kaunecku antraštės citata: „Vyksta kova dėl vertybių painiojimo“. Štai viena mintis iš keleto interviu aptariamų temų: pasak vyskupo, „Bažnyčią ir žmonių gyvenimą reformuos ne forumai ir sinodai, nors jie teisėti ir būtini, bet įtikinamos asmenybės, kurias galime vadinti šventaisiais“.

Penktadienį Trinapolio rekolekcijų namuose vyko radijo stoties XFM komandos surengta Krikščioniškos žiniasklaidos konferencija „Vakar. Šiandien. Rytoj“. Apie krikščioniškos žiniasklaidos reikšmę visuomenei ir jos vietą kitų medijų kontekste mintimis dalijosi prof. Irena Vaišvilaitė; verslininkas Vytis Martinaitis kalbėjo apie paramos telkimo galimybes, o ses Viktorija Voidogaitė CC dalijosi komunikavimo socialiniuose tinkluose patirtimi.

Gegužės mėnesio „Artuma“ skirtingais tekstais apie motinas ir motinystę atveria širdis dėkingumui, nesibaigiančiam Motinos dienos švente. Redaktoriaus skiltyje primenama popiežiaus Pranciškaus mintis: „Nors simboliškai motina labai aukštinama, apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų, tačiau motinos mažai klausomasi, <...> menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje“.

Kastantas Lukėnas

2023 gegužės 07, 12:12