Paieška

Šešano Švč. M. Marija, Krikščionių pagalba ir Kinijos globėja  Šešano Švč. M. Marija, Krikščionių pagalba ir Kinijos globėja  

Pranciškaus magisteriumas kinų kalba

Gegužės 24 d. Katalikų Bažnyčioje minima metinė Pasaulinė maldos už Bažnyčią Kinijoje diena. Prieš šešiolika metų įvesta diena minima Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos, kuriai suteiktas Kinijos globėjos vardas, liturginės šventės dieną. Kinijos katalikai šia proga tradiciškai dalyvauja Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos, atlaiduose Šešano Marijos šventovėje Šanchajuje, Kinijos Liaudies Respublikos rytuose.

Romoje prieš keletą dienų Jėzuitų žurnalo La Civiltà Cattolica būstinėje Villa Malta pristatytas veikalas bendrine kinų kalba „Popiežiaus Pranciškaus magisteriumas“ (教宗方济各牧职训导). Veikalo autorius ir minėtojo žurnalo redaktorius t. A. Spadaro SJ pristato pagrindinius popiežiaus mokymo dokumentus – tris enciklikas ir penkis apaštališkuosius paraginimus. Tekstai taip pat paskelbti žurnalo interneto svetainėje kinų kalba.

Veikalas skirtas ne vien tikintiesiems, bet ir netikintiesiems, t. y. visiems geros valios žmonėms. Juo siekiama paskleisti žinią, jog visi gali semtis iš popiežiaus mokymo, kad taptų geresniais žmonėmis ir piliečiais, gebančiais darbuotis dėl visuomenės gerovės, vertinančiais sielą ir gyvenimą kilninančias vertybes, pažymėjo t. A. Spadaro.

Veikalą gegužės 13 d., Fatimos Švč. M. Marijos šventės dieną, pristatė Romos kardinolas L. A. Tagle, buvęs Manilos (Filipinai) arkivyskupas, kurio protėviai kilę iš Kinijos. Pasak kardinolo, šiuo metu Romoje einančio Evangelizavimo dikasterijos proprefekto, atsakingo už pirmojo evangelizavimo kraštus ir naujas vietinės Bažnyčias, veikalas apie Pranciškaus magisteriumą kinams yra reikšminga dovana.

Kinai su dėkingumu priima šį veiklą. Tai yra meilė: kinai katalikai su jautrumu ir betarpiškai seka ir vykdo pastoracinius nurodymus, Bažnyčios Romoje ir jos vyskupo siunčiamus jų Bažnyčiai. Kinai katalikai didžiai vertina popiežiaus mokymą. Apaštalo Petro įpėdinio magisteriumą, jo siūlymus ir gaires kinai katalikai priima kaip tikrą dovaną ir konkrečios bendrystės su Visuotine Bažnyčia ženklą, patikino veikalo pristatyme Romoje kardinolas L. A. Tagle.

Veikalo apie popiežiaus magisteriumą autorius t. A. Spadaro jo pristatymo išvakarėse žurnale La Civiltà Cattolica išspausdino interviu su Honkongo katalikų vyskupu, jėzuitu Peteriu Chow Sau-yanu, apie jo vizitą Pekine prieš keletą savaičių, jo metu atkurtus dviejų katalikų vyskupijų – Honkongo ir Pekino – santykius, taip pat apie Kinijos katalikų lūkesčius dėl neseniai pratęsto nepaviešinto Vatikano ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios susitarimo dėl vyskupų skyrimo.

Vyskupas nepritarė minčiai, kad jo vizitas į Pekiną buvo istorinės reikšmės. Honkongo ganytojas sakė, jog jam šis apsilankymas buvo 1994 m. kardinolo J. B. Wu vizito Pekine pratęsimas. Vizitas buvo tarsi tiltas tarp dviejų vyskupijų. Pagrindiniai vizito rezultatai – užmegzti asmeniniai Honkongo ir Pekino vyskupijų ganytojų kontaktai ir bendradarbiavimo projektai įvairiose sferose, sakė Honkongo vyskupas.

Naujausi potvarkiai kontinentinėje Kinijoje dėl vyskupų skyrimo ir perkėlimo, įvykdyti be Šventojo Sosto sutikimo, nereiškia, kad Vatikano ir Kinijos valdžios laikinasis susitarimas dėl vyskupų skyrimo yra žlugęs. Skirtingas požiūris į susitarimo vykdymą gali tapti dingstimi jį geriau suprasti. Pavyzdžiui, jei dvišaliai pasitarimai būtų rengiami reguliariau ir būtų geriau jiems pasirengiama, gal tada taptų aiškiau, patikino vyskupas P. Chow Sau-yanas.

Nors nėra socialinių apklausų duomenų apie Kinijos katalikų nusistatymą laikino susitarimo klausimu, Honkongo vyskupo įsitikinimu, sprendžiant iš to, ką jis patyrė vizito Pekine metu, didelė dauguma Kinijos katalikų yra lojalūs popiežiui Pranciškui ir jis viliasi, kad laikinasis susitarimas suteiks trokštamas permainas jų Bažnyčiai, o ne paskutinėje vietoje – ir popiežiaus Pranciškaus bei Kinijos prezidento Si Dzinpingo susitikimas. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 18, 14:33