Paieška

Kardinolas P. Pariolinas Fatimoje Kardinolas P. Pariolinas Fatimoje  (ANSA)

Popiežiaus valstybės sekretorius aukojo Mišias Fatimoje

Šeštadienį, gegužės 13 d., Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo Mišias Fatimos Švč. M. Marijos šventovėje. Fatimos Dievo Motinos liturginio minėjimo proga aukotose Mišiose dalyvavo apie 200 tūkst. piligrimų iš Portugalijos ir daugiau kaip dvidešimties kitų šalių.

Mišių homilijoje paminėjęs vadinamąsias Fatimos paslaptis, kardinolas sakė, kad krikščionių tikėjimas atmeta katastrofiškas istorijos vizijas. Fatimoje apsireiškusi Dievo Motina mus moko plėsti Dievo meilės erdves. Kristus savąja Velykų auka perkeitė pasaulį ir žmogaus pašaukimą jame. Jėzus suteikė galimybę ieškoti ir rasti Dievą ten, kur paprastai nežiūrime, t. y. vargšuose, mažiausiuose, tuose, kuriuos pasaulis pamiršta ir atmeta. Prisikėlusysis perkeitė gyvenimą ir mirtį. Kardinolas prašė melstis, kad Velykų šviesa ir vertybės niekada neapleistų žmonijos. Jis taip pat linkėjo, kad iš Fatimos šventovės ir toliau uoliai ir nuolankiai būtų skelbiamas visam pasauliui Evangelijos džiaugsmas.

Per Mišias Fatimoje buvo meldžiamasi už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Mišiose dalyvavo Lisabonoje šią vasarą vyksiančioms Pasaulio jaunimo dienoms besirengiančio jaunimo atstovai su Pasaulio jaunimo dienų simboliais – Kryžiumi ir Dievo Motinos ikona. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 15, 13:19