Paieška

Popiežius Pranciškus ir Opus Dei prelatas Fernandas Ocarizas Popiežius Pranciškus ir Opus Dei prelatas Fernandas Ocarizas  (Vatican Media)

Opus Dei nariai Lietuvoje priskirti naujam prelatūros teritoriniam padaliniui

Gegužės 1 d. Opus Dei prelatas mons. Fernandas Ocarizas į vieną prelatūros regioną sujungė septynias šalis – Slovakiją, Estiją, Suomiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Čekiją.

Naujojo regiono vikaru paskirtas kun. Stefanas Moszoro-Dabrowskis. Regiono centrinė būstinė bus Varšuvoje. Vikarui padės dvi tarybos: Asesorija moterims (Carmen Lopez–Urrutia bus regiono sekretorė) ir Komisija vyrams. Abiejų tarybų nariai kilę iš įvairių naujojo regiono šalių. Iš viso šiose šalyse gyvena kiek daugiau nei tūkstantis Opus Dei tikinčiųjų.

Prelatas priėmė šį sprendimą norėdamas suteikti naują postūmį apaštališkam darbui šalyse, kurios sudaro naująjį Šiaurės Vidurio Europos regioną. Panašūs sprendimai pastaraisiais metais buvo priimti ir dėl kitų Opus Dei teritorinių padalinių. Prelatas vadovavosi 2017 m. visuotinio kongreso išvadomis [žr. 2021 m. sausio 30 d. prelato žinią] ir sprendimą priėmė pasitaręs su susijusių regionų atstovais.

Naujasis Prelatūros teritorinis padalinys sujungia keturis iki šiol šiose šalyse buvusius regionus. Prelatūros apaštalinės veiklos šiuose kraštuose prasidėjo palyginti neseniai. Į Suomiją pirmieji nariai atvyko 1987 m., į Lenkiją – 1989 m., tuometinėje Čekoslovakijoje nedidelė prelatūros tikinčiųjų grupė įsikūrė 1991 m., į Lietuvą pirmieji Opus Dei nariai atvyko gyventi 1994 m., į Estiją – 1996 m., į Latviją – 2004 m.

Opus Dei informacijos biuras Lietuvoje

2023 gegužės 02, 11:34