Paieška

Caritas Internationalis Caritas Internationalis 

Lietuvos „Carito“ atstovų vizitas Vatikane

Gegužės 11–16 dienomis Romoje posėdžiavo „Caritas Internationalis“ generalinė asamblėja, kurios darbuose dalyvavo apie 160 nacionalinių „Caritas“ organizacijų delegatų, taip pat iš Lietuvos.

Asamblėjos metu buvo išrinkti nauji tarptautinės organizacijos vadovai, jos dalyvius audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Penktadienį Vatikano radijuje lankėsi  grupė Vilniaus arkivyskupijos Carito narių su Audrone Kairiene, Vilniaus Carito vadove, ir Ernesta Karnilaite, Vilniaus Carito komunikacijos koordinatore, kurios mielai sutiko su Vatikano radijo klausytojais pasidalyti asamblėjos įspūdžiais, taip pat papasakoti apie Carito darbus ne tik Vilniaus arkivyskupijoje. (SAK / Vatican News)

Audronė ir Ernesta pasakoja apie Carito veiklą
2023 gegužės 19, 15:42