Paieška

Koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji Koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji 

Koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji

Per gegužės 11 d. Vatikane vykusį susitikimą su Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchu Tawadrosu II popiežius Pranciškus pranešė, kad 21 koptų krikščionis, kurie buvo nužudyti Libijoje 2015 m. ir Katalikų Bažnyčioje bus gerbiami kaip kankinai.

Libijoje dirbę 20 Egipto koptų ir jų kolega iš Ganos buvo pagrobti 2015 m. pradžioje. Nežinoma tiksli jų kankinystės data. 2015 m. vasario 15 d. vadinamosios Islamo valstybės teroristai paskelbė egzekucijos įrašą. Jame – dvidešimt vienas vyras, apvilkti oranžiniais kombinezonais, parklupdyti ant jūros kranto. Už jų – kaukėti, juodai apsirengę teroristai. Visiems koptams buvo perrėžtos gerklės. Vaizdo įraše matyti, kad kai kurie iš jų mirties akimirką šaukiasi Jėzaus Kristaus. Nužudytųjų kūnai buvo surasti bendrame kape tik po daugiau kaip dvejų metų. Netrukus po palaikų suradimo Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II pranešė, kad šie vyrai, kurie mirė tardami Jėzaus vardą, įtraukiami Koptų Ortodoksų Bažnyčios gerbiamų šventųjų kankinių sąrašą.

Koptų šventuosius kankinius ne kartą su didele pagarba yra minėjęs popiežius Pranciškus. Prieš trejus metus, kai buvo minimos jų kankinystės penktosios metinės, Pranciškus sakė, kad jis giliai savo širdyje saugo tų kankinių „kraujo krikštą“. „Jie yra mūsų šventieji, visų krikščionių šventieji, visų krikščioniškų konfesijų ir tradicijų šventieji. Jie yra tie, kurie savo gyvenimą nuplovė Avinėlio krauju“, – sakė popiežius. Jis priminė, kad šie kankiniai buvo paprasti tikintys vyrai, kurie išvyko dirbti į užsienį, kad išlaikytų savo šeimas, paprasti šeimų tėvai, norintys oriai užsidirbti duoną. Mirdami šaukėsi Viešpaties Jėzaus. Dėl savo paprasto, bet nuoseklaus tikėjimo jie gavo didžiausią dovaną, kokią tik gali gauti krikščionis: liudyti Jėzų Kristų iki pat gyvybės aukos.

Praėjusios savaitės ketvirtadienį, gegužės 11 d., per susitikimą su Aleksandrijos popiežiumi Tawadrosu II pranešdamas, kad ir Katalikų Bažnyčia gerbs šiuos kankinius kaip šventuosius, popiežius Pranciškus sakė: „Tegul koptų kankinių maldos, sujungtos su Dievo Motinos maldomis, ir toliau stiprina mūsų Bažnyčių draugystę iki palaimingos dienos, kai galėsime drauge prie to paties altoriaus švęsti Išganytojo Kūno ir Kraujo sakramentą, „kad pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21)“. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 16, 14:22