Paieška

Minsko Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Minsko Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia 

Konsekruota nauja Minsko Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčia Minske yra namai, kuriuose Dievas laukia visų. Kartu – tai Baltarusijos katalikų bendruomenės gyvastingumo liudijimas, sako parapijos klebonas kapucinas vienuolis t. Janas Sadouskis, praneša Šventojo Sosto misijų kraštų naujienų svetainė.

Parapijos bažnyčią Minsko šiaurės rytų Nova Boravaja kvartale, buvusiame Kopiščės kaime, šeštadienį, gegužės 20 d., konsekravo apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje arkivysk. Ante Jozičius. Iškilmės Mišias koncelebravo daug vyskupų dalyvaujant parapijiečiams ir garbės svečiams, tarp kurių buvo įvairių kraštų diplomatų. Iškilmėje pirmą kartą sugiedotas parapijos, turinčios apie 500 parapijiečių, himnas, kurį sukūrė vietiniai kompozitoriai.

Šventojo Sosto naujienų iš misijų kraštų svetainė „Fides“ informuoja, kad Baltarusijos kapucinų kustodijai šiuo metu priklauso trys dešimtys kapucinų vienuolių, įskaitant penkis naujokus. Kustodijos dvasininkai tarnauja ne vien Baltarusijoje, kur vadovauja 13 parapijų sielovadai trijose vyskupijose, bet ir baltarusių parapijoje Vilniaus arkivyskupijoje ir kapucinų misijoje Sakartvele. Kapucinai darbuojasi ir neparapijinės sielovados sferose – Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos Caritas struktūrose, akademinio jaunimo, katechetų ugdymo ir šeimų sielovadoje, taip pat savo ordino kurijoje.

Iš maždaug pustrečio milijono Minsko miesto gyventojų apie 15 procentų yra katalikai. Jų sielovadą užtikrina apie dešimt veikiančių parapijų. Pažymėtina, kad žinomiausia Minsko katalikų bažnyčia, vadinamoji Raudonoji, valdžios įsaku buvo uždaryta ir atimta iš tikinčiųjų.

Pasak baltarusių spaudos, apaštališkasis nuncijus A. Jozičius gegužės 22 d. susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų ministru S. Aleiniku dvišaliams klausimams aptarti. Susitikimo dalyviai išsakė norą tęsti bendradarbiavimą įvairiose sferose ir puoselėti atvirą, vieni kitus gerbiantį dialogą abiem pusėms rūpimais klausimais. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 25, 13:30