Paieška

Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II 

Aleksandrijos popiežius baigė vizitą Romoje

Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II užbaigė savaitę trukusį vizitą Romoje ir antradienį išvyko į Milaną. Su Milano arkivyskupija Aleksandrijos patriarchatą sieja jau kelis dešimtmečius trunkantys ryšiai.

Aleksandrijos popiežius atvyko į Romą paminėti Egipto Koptų ir Katalikų Bažnyčių ekumeninių ryšių užmezgimo penkiasdešimtąsias metines. Praėjusios savaitės trečiadienį Tawadrosas II ir Pranciškus abu kartu pasveikino į bendrąją audienciją atvykusius maldininkus iš viso pasaulio. Ketvirtadienį įvyko dar vienas susitikimas, per kurį popiežius Pranciškus pranešė apie sprendimą į Katalikų Bažnyčios gerbiamų šventųjų knygą įrašyti koptų krikščionis, nukankintus 2015 m. Libijoje.

Katalikų Bažnyčia minės koptų ortodoksų kankinius taip pat, kaip mini gyvybes už tikėjimą paaukojusius katalikus kankinius. Tai kraujo ekumenizmo pavyzdys, apie kurį jau 1995 m. savo enciklikoje Ut unum sint rašė popiežius Jonas Paulius II.

Po ketvirtadienį, gegužės 11 d., vykusio susitikimo su popiežiumi Pranciškumi Aleksandrijos popiežius Tawadrosas II aplankė Šventojo Sosto Krikščionių vienybės dikasteriją ir susitiko su jos prefektu kardinolu Kurtu Kochu. Kardinolas šia proga padėkojo Aleksandrijos popiežiui už jo nuolatines pastangas siekiant krikščionių vienybės, atskirai paminėjo šių metų vasarį Egipte vykusią jungtinės katalikų ir koptų ortodoksų komisijos sesiją.

Galiausiai vienas įspūdingiausių popiežiaus Tawadroso II vizito Romoje momentų buvo jo vadovaujama Eucharistijos liturgija koptų ortodoksų apeigomis Romos vyskupo katedroje – Laterano Šv. Jono bazilikoje sekmadienį, gegužės 14 d. Romos vyskupo katedrą  Tawadrosas II aplankė ir šeštadienį, gegužės 13 d. Šeštadienio vakarą Laterano bazilikoje susirinkusiems romiečiams jis skaitė katechezę apie krikščionių vienybę. Sekmadienio Eucharistijos liturgiją svarbiausioje katalikų bažnyčioje kartu su Aleksandrijos popiežiumi koncelebravo Pietų Italijoje veikiančios koptų ortodoksų vyskupijos vyskupas ir kunigai.

Šia proga Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčios vadovą pasveikino popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo de Donatis ir Krikščionių vienybės dikasterijos sekretorius arkivyskupas Brianas Farrellas.

„Šis popiežiaus Tawadroso vizitas yra palaiminimas Romos Bažnyčiai ir neabejotinai jis bus prisimenamas kaip istorinis momentas Katalikų Bažnyčios ir Koptų Ortodoksų Bažnyčios santykiuose“, – sakė arkivyskupas B. Farrellas. Šis istorinis įvykis, kai Šventojo Morkaus sosto patriarchas šventė Eucharistijos liturgiją koptų apeigomis Laterano bazilikoje, pasak arkivyskupo, primena, jog šią dieną į iš akmens pastatytą šventovę susibūrę krikščionys, nepaisant skirtumų, yra vienos Kristaus Bažnyčios nariai. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 16, 14:16