Paieška

Jubiliejaus 2025 pristatymas Jubiliejaus 2025 pristatymas  (ANSA)

2025 m. jubiliejus. Vysk. Fisichella, „Romoje laukiama 32 milijonų piligrimų“

Besirengiant Šventiesiems metams Evangelizacijos dikasterija pristatė oficialų jubiliejaus kalendorių, interneto svetainę, programėlę ir paskelbė jubiliejaus himno konkurso nugalėtoją.

Gegužės 9 d. vykusioje spaudos konferencijoje Evangelizacijos dikasterijos pagrindinių klausimų, susijusių su evangelizacija pasaulyje, skyriaus vadovai pristatė parengiamuosius darbus ir pasiektus tikslus besirengiant Jubiliejiniams metams.

Arkivyskupas Rino Fisichella, Evangelizacijos dikasterijos proprefektas, koordinuojantis Vatikano pasirengimą renginiui, sakė, kad pradėti susitikimai su vyriausybe, Lacijaus regionu ir Romos savivaldybe, tariamasi dėl infrastruktūros atnaujinimo, kuri padėtų priimti milijonus piligrimų, atvyksiančių į Amžinąjį miestą 2025 m. Pastaruoju metu Evangelizacijos dikasterija įsteigė keturias komisijas ir techninį komitetą, kurie padeda rengti bendrą programą. Tai pastoracinė komisija, skirta koordinuoti santykius su bažnytinėmis institucijomis ir parengti iniciatyvas vietos Bažnyčiose, kultūros komisija, kuri koordinuoja parodų, koncertų, visos kultūrinės veiklos įgyvendinimą, siekiant praturtinti dvasinę piligrimų patirtį. Pavyzdžiui, Vatikane bus pristatyta ispanų dailininko El Greco paroda, skatinanti žiūrovus apmąstyti „Viltį Kristuje“, tai 2025 m. jubiliejaus tema, o šūkis – „Vilties piligrimai“. Komunikacijos komisija padės palaikyti ryšius su žurnalistais, akademiniu pasauliu, medijų ekspertais, ekumeninė komisija rems tarpreliginį dialogą Vilties tema, prisidės prie parengiamųjų darbų minint Nikėjos Susirinkimo 1700 metų sukaktį.

Konferencijos metu pranešta, kad dikasterija išrinko Jubiliejaus himno konkurso nugalėtoją. Tai muzikas italas mantujietis Francesco Meneghello, kuris sukurs muziką teologo ir muzikolgo Pierangelo Sequeri tekstui.

Pristatytas Šventųjų metų pagrindinių renginių kalendorius, kuris dar bus pildomas. Birželio 1 d. bus atidarytas piligrimų centras šalia Šv. Petro bazilikos Romoje, kur bus teikiama informacija apie Jubiliejinius metus. Nuo gegužės 10 d. veikia Jubiliejaus svetainė adresu www.iubilaeum2025.va, kurioje 9 kalbomis pristatoma svarbiausia informacija apie Jubiliejinius metus, įskaitant ir informaciją apie Šventąsias Duris Šv. Petro ir kitose Romos bazilikose.  Nuo rugsėjo mėnesio piligrimai čia galės registruotis į Jubiliejinių metų renginius, užsiregistravusiems bus suteikiama skaitmeninė piligrimo kortelė. Taip pat nuo rugsėjo mėnesio veiks socialinių medijų paskyros ir nauja Jubiliejui skirta programėlė iubilaeum2025.

(DŽ/Vatican News)

2023 gegužės 12, 12:28