Paieška

Ukraina Ukraina 

Vysk. O. Jazloveckis. Prisikėlusio Jėzaus žaizdose – Ukrainos kančios

Kyjivo-Žitomyro vyskupijos vyskupas augziliaras Oleksandras Jazloveckis, kalbėdamas apie antrąsias Velykas, pažymėtas karo, kalba apie viltį: „Daugelis žmonių, tikinčių ir netikinčių, jaučia, kad su Dievo pagalba šis karas baigsis“.

Antrosios Velykos apgultyje. Ukrainos lotynų apeigų katalikai šventė Velykas vildamiesi taikos, atgimimo, kad baigtųsi baimės ir ašaros. Nors bombos ir toliau krito, nors mirties baimė ir toliau liko nuolatine kasdienybės palydove, ukrainiečiai viliasi, kad greitai ateis laukta taika. „Šiais metais Velykos kitokios, nes turime viltį ir tikėjimą, kad su Dievo pagalba karas baigsis“, – sako Kyjivo-Žitomyro vyskupijos vyskupas augziliaras Oleksandras Jazloveckis. Jis mato, kad dauguma ukrainiečių tiki, kad su Dievo pagalba karas baigsis, ir Velykos šiemet kitokios – stipresnis džiaugsmas, nes jis kyla iš Kristaus Prisikėlimo ir aplinkybių, kurios padeda jį geriau jausti.

Ką Prisikėlusio Kristaus žodžiai apaštalams „Ramybė jums“ reikštų ukrainiečiams šiandien? Pasak vyskupo, taika daugeliui tautų turi didelę vertę. Ukrainiečiams tai ne tik karo nebuvimas, tai ir supratimas, kad be vilties, net jei nėra tikro karo, nebus taikos ir ramybės. Jaunimas skatina džiaugtis, tikėti taikos atėjimu, jie pilni vilties, jie kreipiasi vienas į kitą žodžiais „Laimėsime“, „Linkiu tau taikos, ramybės“, „Tikiuosi, susitiksime, kai šis karas baigsis“. Jaunimas teikia paguodą, pagalbą visai tautai, nes labai tiki taika. Pasak vyskupo Jazloveckio, ypač jaunimas Ukrainoje laukia popiežiaus  atvykimo, meldžiasi už jo sveikatą, tikisi išvysti jį vieną dieną Ukrainoje.

Kyjivo-Žitomyro vyskupijos vyskupas augziliaras Oleksandras Jazloveckis dalijasi per šiuos metus išgyventa patirtimi. Pajuokauja, kad išmoko naudotis elektros generatoriumi. Šis periodas, visiems labai sunkus, su Dievo pagalba padėjo išmokti daugelio dalykų. Vyskupas gruodį tapo Caritas-Spes Ukraina direktoriumi. Ukrainoje yra dvi Caritas atšakos – vienai vadovauja graikų Katalikų Bažnyčia, kitai – Caritas-Spes – vadovauja Romos apeigų katalikai, abi vykdo daug projektų. Karas paskatino kunigus būti arti žmonių, kartu su parapijiečiais, jaučiamas didelis solidarumas. „Išmokome būti gailestingesni, priimti kitų gailestingumą, pagalbą, vykdyti gailestingumo darbus kitiems. Karas gali padėti žmogui tapti didesniu nusidėjėliu arba didžiu šventuoju. Du ekstremalumai, dvi galimybės“, – savo ganytojas, pridurdamas, kad žmonės mokosi būti krikščionimis. Jei nori būti geru žmogumi, padėti kitiems, būti solidarus, darbuotis vardan taikos, turi elgtis krikščioniškai, nes kitaip niekur nenueisi.

„Karo kontekste žvelgdami į Kristaus žaizdas Didįjį penktadienį jautėme didžiulę užuojautą. Paprastai Dievas mus užjaučia, tačiau tądien mes jautėme, kokią didžiulę kainą užmokėjo Dievas, kad mus išgelbėtų. Kristus solidarizuojasi su kenčiančiais, ukrainiečiai mato Kristaus žaizdas savo šalyje, šios žaizdos atviros jau metus“, – sako vyskupas Oleksandras Jazloveckis, dėkodamas tiems, kurie mato kenčiantį Kristų kenčiančiuose žmonėse, sugriautuose miestuose, kariškių mirtyje, dėkoja žmonėms, kurie stengiasi padėti, teikti paramą, užjausdami, palaikydami malda.

(DŽ/Vatican News)

2023 balandžio 12, 13:38